Decizia nr. 1114 din 09.11.2010

09.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea a S.C. ETALON S.R.L.
cu sediul în RÂMNICU VÂLCEA, Bd. Tineretului nr. 1B, et. 9, jud. Vâlcea

pentru postul de televiziune TV ETALON
RÂMNICU VÂLCEA, Bd. Tineretului nr. 1, Casa Tineretului, jud. Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la o serie de emisiuni difuzate în lunile octombrie şi noiembrie 2010, de către postul de televiziune TV ETALON.

Postul de televiziune TV ETALON aparţine radiodifuzorului S.C. ETALON S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 125.1/09.04.1996 şi decizia de autorizare iniţială nr. 196.0/03.12.1996 şi de reautorizare nr.196.1-1/14.10.2004).

În urma analizării raportului de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 73 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Codul audiovizualului, în vederea respectării şi garantării prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 71 din prezentul cod, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanţi ai Guvernului şi ai administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public să candideze ori care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale ori emisiuni în care aceştia au statut de invitat permanent ; fac excepţie emisiunile cu caracter cultural-artistic. În fapt, în perioada de 08 - 30 octombrie 2010, începând cu ora 16.00, postul de televiziune TV ETALON a difuzat emisiunea „Reporter de ocazie” realizată şi prezentată de domnul Valentin Adrian Iliescu, ministru secretar de stat în Guvernul României, şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul.

De asemenea, în zilele de 6 şi 7 noiembrie 2010, postul de televiziune TV ETALON a continuat să difuzeze noi ediţii ale emisiunilor „Reporter de ocazie”, „Viitori bărbaţi de succes”, „Femei de succes” şi „Oameni de 5 stele” în care a apărut în calitate de reporter-prezentator şi realizator domnul Valentin Adrian Iliescu, ministru-secretar de stat, şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul nu şi-a respectat obligaţia prevăzută de legislaţia în domeniu, deoarece a permis ca o serie de emisiuni difuzate în lunile octombrie şi noiembrie 2010 să fie realizate şi moderate de un reprezentant al Guvernului, fapt interzis de prevederile art. 73 din Codul audiovizualului.

Pentru aceste considerente, şi având în vedere că aceste emisiuni nu au avut caracter cultural-artistic pentru a fi exceptate de la aplicarea acestor dispoziţii, în conformitate cu prevederile art. 162 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ETALON S.R.L. - pentru postul de televiziune TV ETALON şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV ETALON cu somaţie publică, întrucât mai multe emisiuni, difuzate în perioada octombrie - noiembrie 2010, au fost realizate şi moderate de către o persoană care deţine o funcţie în cadrul Guvernului României, fapt interzis de prevederile art. 73 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.