Decizia nr. 1112 din 16.12.2008

16.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, bd. Pache Protopopescu nr. 109 et. 1, sector 2

pentru postul de radio PRO FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 18053/04.12.2008, cu privire la emisiunea „Semen cu Ivan”, difuzată în ziua de 20.11.2008 de postul de radio PRO FM. 

Postul de radio PRO FM aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 025.2/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 057.0/27.09.1994 şi reautorizare nr. 057.0-2/27.09.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că postul de radio PRO FM a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

În fapt, în ziua de 20 noiembrie 2008, în cadrul emisiunii matinale “Semen cu Ivan”, difuzată de postul de radio PRO FM, în intervalul orar 07.00-10.00, prezentatorii acestei emisiuni au citit şi comentat începând cu ora 07.48, un material ce urma să fie publicat în suplimentul de week-end al ziarului “Libertatea”, intitulat “69 de poziţii sexuale”.

Comentariile prezentatorilor au descris, în mod detaliat, câteva poziţii sexuale, cum ar fi : “barca” pentru pescari, “încleştarea” pentru lăcătuşi, “iapa” pentru călăreţi, “despicarea tulpinii” pentru asiatici, etc.

Redăm din raportul de monitorizare aceste comentarii :

“Prezentator 1 : Opt fără douăsprezece minute, vorbeam despre poziţii sexuale, primele douăzeci şi trei din cele şaizeci şi nouă, prezentate de suplimentul Libertatea de week-end şi avem aşa : am ajuns şi ne-am oprit deocamdată la... unde ? ... la barcă...
Prezentator 2 : La barcă, asta este poziţia pentru pescari...
Prezentator 1 : Da, ia să ... descrie tu, te rog frumos ... este foarte ...
Prezentator 1 : Da.
Prezentator 2 : Pentru cei care prind caras şi plătică îndeosebi... ambii parteneri stau pe şold îmbrăţişaţi şi au picioarele încolăcite... aici ea stă... probabil o poziţie pentru handicapaţi. Dacă ei au picioarele încolăcite, nu ne spune dacă trebuie să le încolăcească ei sau trebuie să le aibă de la mama natură.
Prezentator 1 : Hm... mai avem... ce mai avem ? A fost cam dură asta... da.
(...)
Prezentator 1 : Avem aşa... după care ajungem la poziţia cu numărul nouă, ba nu... care ... nu...
Prezentator 2 : E nota nouă.
Prezentator 1 : Supusa zeului, înţelegi, adică te simţi ca un zeu, tu ca bărbat. Femeia se aşază pe spate cu tălpile strânşi... cu genunchi strânşi, la piept şi atinge cu tălpile bărbatul, care stă în genunchi... da vezi... că întotdeauna supusa zeului... da tot bărbatul... stă în genunchi. Eu cred că ne păcălesc femeile... nu ?...
Prezentator 2 : Cam da...
Prezentator 1 : O nouă poziţie, foarte incitantă este...
Prezentator 2 : Încleştarea... asta este pentru lăcătuşi, sau pentru cei din zodia racului, care se încleştează...
Prezentator 1 : Şi doar un lăcătuş poate interveni să îi desfacă... nu ?... deci Marius… fiara… fă ceva cu oamenii ăştia… mai departe…
Prezentator 2 : Ce mai avem ?
Prezentator 1 : Iapa...
Prezentator 2 : Asta este pentru călăreţi...
(...)
Prezentator 1 : Bărbatul stă cu picioarele întinse, în poziţia şezut, femeia se aşază deasupra cu spatele la el şi se sprijină pe genunchi... iha !!!iha !!! andare, andare arriba, arriba ... dii ... căluţu ... asta a fost poziţia Iapa...
Prezentator 2 : Si fără şa... fără şa...
Prezentator 1 : Fără şa. Urmează o poziţie foarte interesantă, pe care te las pe tine s-o descrii...
Prezentator 2 : Este vorba despre... cred că asta este pentru asiatici...pentru cei care despică bambus...
Prezentator 1 : Da...
Prezentator 2 : ... ca să trăiască din asta... despicarea tulpinii se numeşte.
Prezentator 1 : Aoleu... adică ?...
Prezentator 2 : Despici tulpina ca să ajungi la urgenţe... nu ştiu... e o chestie dubioasă, pe care n-o înţeleg... este o încolăceală totală... ar trebui ca bărbatul să fie vopsit în verde, femeia în galben, ca să înţeleg care este mâna lui şi care este mâna ei... şi aşa mai departe. E foarte îmbârligată, nu v-o recomand, este o poziţie pe care Alina Plugaru o notează cu şapte... cum adică cu şapte ?
(...)”.

În aceeaşi manieră, cei doi prezentatori au descris şi alte poziţii sexuale cum ar fi „baterea cuiului”, o poziţie pentru tâmplari şi „fulgerul” pentru electricieni.

Audiind înregistrarea emisiunii “Semen cu Ivan”, cu privire la comentariile făcute de cei doi prezentatori, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele legale referitoare la protecţia copilului în cadrul serviciilor de programe.

Consiliul a constatat că aceste comentarii, care au descris în mod detaliat anumite poziţii sexuale, au fost făcute într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul emisiunii, respectiv, la o oră la care copiii au acces neîngrădit la audiţia programelor de radio.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor în cadrul serviciilor de programe, iar respectarea principiului interesului superior al copilului trebuie să primeze în orice program audiovizual, având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală.

Conform normelor legale în vigoare, această protecţie se realizează în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea emisiunilor ce pot afecta minorii în intervale orare la care aceştia nu au acces audio sau video la programele respective.

Faţă de toate aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de radio PRO FM şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării dispoziţiilor privind protecţia copiilor şi a demnităţii umane.

Potrivit Deciziei C.N.A nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio PRO FM cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii “Semen cu Ivan”, difuzată în ziua de 20 noiembrie 2008, au fost făcute comentarii cu privire la descrierea în mod detaliat a unor poziţii sexuale, într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul emisiunii, respectiv, la ora 07.48, oră la care copiii au acces neîngrădit la audiţia programelor de radio, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.