Decizia nr. 111 din 10.02.2009

10.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind retragerea licenţei audiovizuale nr. TV-C 260.1/20.09.2005 a S.C. BUFTEA TV S.R.L.

cu sediul în localitatea BUFTEA, str. Ştirbei Vodă nr. 18 parter, cam. 1, jud. Ilfov

pentru postul de televiziune BUFTEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie situaţia prezentată de Direcţia Licenţe Control privind încetarea difuzării serviciului de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală radiodifuzorului S.C. BUFTEA TV S.R.L. pentru postul de televiziune BUFTEA TV din localitatea BUFTEA.

Postul de televiziune BUFTEA TV aparţine radiodifuzorului S.C. BUFTEA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 260.1/20.09.2005, decizia de autorizare nr. 997.0/20.12.2005 şi reautorizare nr. 997.0-1/20.12.2005).

În urma controlului efectuat de inspectorul audiovizual în data de 22 ianuarie 2009, control ce a vizat ridicarea unor înregistrări ale casetelor martor cu privire la programul difuzat de postul de televiziune BUFTEA TV, s-a constatat că la adresa declarată din str. Ştirbei Vodă nr. 18, nu mai exista faptic studioul autorizat BUFTEA TV, locaţie din care radiodifuzorul avea obligaţia să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală. Contactată telefonic, reprezentanta S.C. BUFTEA TV S.R.L. a declarat că, începând cu luna iulie 2008, postul de televiziune BUFTEA TV şi-a încetat activitatea, pe motiv că S.C. UPC ROMÂNIA S.A., distribuitor de servicii care prelua pe cablu programul BUFTEA TV, a început să retransmită programele pentru localitatea BUFTEA, pe fibră optică, din staţia de la Bucureşti. Din declaraţiile reprezentantului societăţii a reieşit faptul că acest lucru a fost consemnat într-un proces verbal, însă întreruperea difuzării serviciului de programe nu a fost adusă la cunoştinţa Consiliului.

Analizând situaţia de fapt în raport de prevederile legale incidente în speţă, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorului îi sunt aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu în cazul în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive. Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au supus la vot şi adoptat, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, retragerea licenţei audiovizuale nr. TV-C 260.1/20.09.2005 pentru postul de televiziune BUFTEA TV din localitatea BUFTEA, jud. Ilfov.

În temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorului S.C. BUFTEA TV S.R.L. i se retrage licenţa audiovizuală nr. TV-C nr. 260.1/20.09.2005 pentru postul de televiziune BUFTEA TV din localitatea BUFTEA, jud. Ilfov, întrucât a încetat difuzarea serviciului de programe pentru care i-a fost acordată licenţa audiovizuală.