Decizia nr. 1107 din 11.12.2008

11.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L.,
Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 2, cam. 26, sector 1

pentru postul de televiziune B1TV
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 15600/03.11.2008 şi nr. 16183/10.11.2008, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire emisiunea « Silent library », difuzată de postul de televiziune B1TV, în zilele de 02 şi 09 noiembrie 2008.

Postul de televiziune B1TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 26 alin. (1) raportate la art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f), g) şi i) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Codul audiovizualului, radiodifuzorii au obligaţia de a informa sonor şi vizual publicul, înainte de începerea difuzării, cu privire la genul producţiei audiovizuale şi, după caz, cu privire la restricţiile de vizionare.

De asemenea, conform art. 16 din acelaşi act normativ :

"(1) Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

(3) Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :

(...) (f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;

g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ;

i) prezentarea femeii în ipostaze degradante (...)« Postul de televiziune B1TV a difuzat, în zilele de 2 şi 9 noiembrie 2008, două episoade ale emisiunii de divertisment »Silent library« , adică »biblioteca unde lucrurile se fac în linişte".

Ca format, în fiecare episod al emisiunii, un grup format din şase tineri merge la bibliotecă, dar nu pentru a studia, ci pentru a se distra, jucând cărţi. « Norocosul » care pierde este supus unor pedepse care mai de care mai trăznite, duse până la extrem. De asemenea, pedepsit este şi cel care depăşeşte nivelul admis de zgomot în bibliotecă. Pedepsele sunt date de Simona Sensual, care apare în ipostaze dominate de erotism.

Membrii Consiliului au constatat că difuzarea acestor emisiuni, în care au predominat scenele de violenţă şi în care au fost prezentate scene de erotism, la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, s-a făcut cu încălcarea prevederilor din legislaţia audiovizuală privind protecţia copiilor.

Astfel, emisiunile au fost difuzate în intervalul orar 20.30 - 21.00 şi fără a fi însoţite de niciun semn de avertizare, deşi conţinutul lor impunea în sarcina radiodifuzorului aplicarea dispoziţiilor din Legea audiovizualului care prevăd că difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective. Or, postul B1TV a încălcat aceste norme legale.

Raportându-se la criteriile reglementate de art. 16 din Codul audiovizualului, Consiliul a constatat că ediţia din zilele de 2 şi 9 noiembrie 2008 ale emisiunii « Silent library » au conţinut scene de violenţă, de natură să poată influenţa publicul minor, public cu discernământ redus şi cu o predilecţie accentuată spre a imita ceea ce văd la televizor sau în societate.

Difuzarea emisiunilor într-un interval orar accesibil copiilor şi adolescenţilor, care manifestă interes pentru programele audiovizuale, a condus la încălcarea principiului asigurării protecţiei copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Potrivit normelor legale din domeniul audiovizualului, această protecţie se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea emisiunilor care pot afecta copiii în intervale orare la care aceştia nu pot avea acces la programele respective.

Vizionând înregistrarea emisiunilor respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat această emisiune la o oră nepotrivită în raport de conţinutul său. Având în vedere specificul acestei emisiuni, Consiliul apreciază că aceasta nu poate fi difuzată decât după ora 22.00, însoţită permanent de semnul de avertizare “15”.

De asemenea, Consiliul a considerat că prezenţa Simonei Sensual, în ipostaze provocatoare, pline de erotism, într-o astfel de producţie, este de natură să afecteze imaginea femeii, aceasta fiind prezentată în ipostaze degradante.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (România) S.R.L. pentru postul de televiziune B1TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării prevederilor referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul B1TV cu somaţie publică, deoarece ediţiile din zilele de 2 şi 9 noiembrie 2008 ale emisiunii « Silent library » au fost difuzate cu nerespectarea intervalului orar de difuzare, în raport de conţinutul lor, şi fără a fi însoţite de niciun semn de avertizare, încălcând prin aceasta dispoziţiile privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe prevăzute de art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului şi de art. 26 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor prevederi, radiodifuzorii au obligaţia de a informa sonor şi vizual publicul, înainte de începerea difuzării, cu privire la genul producţiei audiovizuale şi, după caz, cu privire la restricţiile de vizionare. Un program cu un astfel de conţinut poate fi transmis numai după ora 22.00.

De asemenea, Consiliul a considerat că producţia audiovizuală difuzată de postul B1TV a prezentat femeia în ipostaze degradante.’’

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.