Decizia nr. 1105 din 04.11.2010

04.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Zori de zi”, difuzată în ziua de 12.10.2010, de către postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi competările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 alin. (3) lit. f), k) şi l) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Printre acestea se regăsesc :
(...)
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
k) calitatea şi tipologia limbajului ;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale."

În fapt, postul OTV difuzează de luni până vineri, între orele 07.30-10.00, emisiunea „Zori de zi”, moderată de Cristina Coca şi Claudiu Bogdan. Genul programului, divertisment.

În ediţia din 12 octombrie 2010, încadrată şi difuzată cu semnul de avertizare „AP”, moderatorii acesteia, dna. Cristina Coca şi dl. Claudiu Bogdan, i-au avut ca invitaţi pe dna. Ramona Lăzuran, dl. Adrian Artene, director ziar şi dl. Fane Jeg, fotograf. Tema discuţiei a constituit-o publicarea în presă a fotografiilor cu soţii Iurie Darie şi Anca Pandrea.

La începutul emisiunii, moderatorul acesteia, dl. Claudiu Bogdan, a prezentat motivele pentru care nu a putut să-i invite în emisiune pe Anca Pandrea şi Iurie Darie, precizând că a găsit modalitatea în care a reuşit să-l convingă pe dl. Fane Jeg, cel care a realizat pozele publicate în presă, să fie prezent în emisiune. Astfel, conform afirmaţiilor moderatorului, prezenţa în emisiune a fotografului care a realizat pozele în cauză a fost condiţionată de renunţarea la un obiect vestimentar de către moderatorul emisiunii, dl. Claudiu Bogdan.

Redăm din raportul de monitorizare : „Claudiu Bogdan : Şi acuma daţi-i drumu’ de aici, că ăsta e momentul meu, v-am zis că... Fane a zis : vin la tine în emisiune şi tratez subiectul vieţii mele cu o singură condiţie. Fane, bine ai venit la noi în emisiune. (începând să umble la cureaua de la pantaloni) Deci, Fane a zis că vine în emisiune numai şi dacă rămân în chiloţi.
Cristina Coca : Nu pot să... băă... aa...
Moderatorul rămâne cu boxerii pe el, cu tricou şi cu pantalonii în vine.
Cristina Coca : Nu pot să cred.
Claudiu Bogdan : Deci, dacă aşa a zis Fane.
Cristina Coca : Nu pot să cred.
Claudiu Bogdan : Îmi pare rău, băi ! Deci, îmi pare rău, aşa a zis.

Dna. Cristina Coca ia un băţ şi-i dă peste fund, iar invitata Ramona Lăzuran îi trage de pantaloni în sus.

Claudiu Bogdan : Nu, stai din profil... Asta a fost plata pentru Fane.
09:47:21 Se deschide din nou la şliţ.
09:47:25 Îşi arată o parte a boxerilor”

Vizionând înregistrarea emisiunii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile din legislaţia audiovizuală referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, având în vedere, pe de o parte, reperele morale pe care le oferă copiilor sau adolescenţilor pesonajele care au constituit subiectul emisiunii, iar pe de altă parte, limbajul neadecvat orei de difuzarea a emsiunii.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul consideră că ediţia emisiunii difuzate în 12 octombrie 2010 a fost încadrată greşit cu avertismentul AP şi difuzată într-un interval orar (07:30 - 10:00) necorespunzător în raport de conţinutul său, fapt ce contravine prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Semnul de avertizare AP defineşte, potrivit Codului audiovizualului, o producţie audiovizuală accesibilă tuturor categoriilor de public, fără restricţii. Acest lucru înseamnă că minorii pot urmări respectivul program fără ca părinţii să ia vreo măsură în ceea ce priveşte restricţionarea la vizionare.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite părinţilor şi recomandarea radiodifuzorului cu privire la genul programului nu au permis acestora să facă alegerea potrivită, astfel încât cerinţele de protecţie a copiilor şi de vizionare în familie a programelor audiovizuale să fie respectate, programul fiind de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor.

În scopul asigurării protecţiei copiilor, Legea audiovizualului prevede că radiodifuzorii au obligaţia de a ţine cont de criteriile generale de clasificare a producţiilor audiovizuale, protecţia minorilor realizându-se, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale orare la care copiii nu au acces la programele respective.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu somaţie publică, întrucât, emisiunea „Zori de zi”, transmisă în ziua de 12 octombrie 2010, în intervalul orar 07.30 – 10.00, a fost încadrată greşit şi difuzată în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul său, fapt de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a copiilor.

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, copiii nu pot avea acces la emisiunile respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.