Decizia nr. 1103 din 15.12.2009

15.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. AXA MEDIA TV S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1045/06.12.2009

S.C. AXA MEDIA TV S.R.L.
Deva, Str. Piaţa Victoriei nr. 2, clădirea IPH, et. 2, camera 201, jud. Hunedoara, CUI 18136898

Întrunit în sedinţa publică din data de 15 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. AXA MEDIA TV S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 1045/06.12.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru încălcarea prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Reanalizând decizia contestată, membrii Consiliului au constatat că, prin motivele expuse în contestaţie, radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avută în vedere la aplicarea sancţiunii.

Astfel, în susţinerea contestaţiei, radiodifuzorul menţionează că difuzarea accidentală a trei materiale cu caracter electoral în ziua de 5 decembrie 2009, după încheierea campaniei, ar fi constituit, în fapt, o eroare a realizatorului emisiunii şi a departamentului de montaj, faţă de care, ulterior, au fost dispuse măsuri de natură disciplinară.

Faţă de împrejurarea că fapta a existat şi având în vedere că răspunderea pentru conţinutul programelor aparţine în exclusivitate radiodifuzorului, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului a hotărât să menţină decizia contestată ca fiind fondată.