Decizia nr. 1101 din 15.12.2009

15.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ZONAL MEDIA S.A.,
cu sediul în Târgu Jiu, Str. Traian nr. 5, jud. Gorj

pentru postul de televiziune GORJ TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 17766/07.12.2009, cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri, de promovare şi de dezbatere electorală, difuzate de postul GORJ TV, activitatea de campanie electorală a candidaţilor pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Postul de televiziune GORJ TV aparţine S.C. ZONAL MEDIA S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV 402.2/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1294.0/29.05.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;

c) imparţialitate – tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Art. 5 alin. (3) din Codul audiovizualului prevede că materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul turului al doilea al campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, postul GORJ TV a difuzat emisiuni de promovare electorală cu încălcarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

Astfel, în ziua de 29 noiembrie 2009, postul GORJ TV a difuzat, în cadrul emisiunilor de promovare electorală, timp de o oră şi 36 de minute, numai transmisiuni înregistrate de la mitingurile electorale ale candidatului Traian Băsescu, desfăşurate în localităţile Motru şi Rovinari din judeţul Gorj, în timp ce candidatul Mircea Geoană nu a beneficiat de nicio promovare electorală în astfel de emisiuni.

În aceste condiţii, s-a creat un dezechilibru evident în reflectarea campaniei electorale pentru turul al doilea la alegerile prezidenţiale, în privinţa promovării electorale de care a beneficiat numai candidatul Traian Băsescu.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de promovare electorală a fost de natură a afecta reflectarea campaniei electorale a celor doi candidaţi, respectiv ale domnilor Traian Băsescu şi Mircea Geoană, care au participat la competiţia pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi de a prejudicia dreptul publicului de a cunoaşte programele electorale ale acestora, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Membrii Consiliului au mai constatat că, în aceeaşi zi, 29 noiembrie 2009, postul GORJ TV a transmis, în direct, în jurul orei 18.45, în cadrul emisiunii „Ediţie specială”, o declaraţie de presă a candidatului Traian Băsescu de la sediul de campanie al acestuia, emisiune catalogată de radiodifuzor ca fiind o „ştire de presă” iar nu ca fiind o emisiune de promovare electorală.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile alin. (3) al art. 5 din Decizia nr. 853/2009, care prevăd că materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a reflectat campania electorală a celor doi candidaţi care au participat la competiţia pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, cu respectarea principiilor echităţii şi echilibrului, reglementate de legislaţia audiovizuală.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ZONAL MEDIA S.A. pentru postul de televiziune GORJ TV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune GORJ TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunile cu caracter electoral difuzate în perioada campaniei electorale pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale nu a asigurat o prezentare echitabilă şi echilibrată a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de promovare electorală a fost promovat numai domnul Traian Băsescu, în timp ce domnul Mircea Geoană nu a beneficiat de nicio prezentare.

De asemenea, în ziua de 29 noiembrie 2009, postul a difuzat o emisiune de promovare electorală a domnului Traian Băsescu fără ca aceasta să fie încadrată ca atare, astfel cum prevăd dispoziţiile legale."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.