Decizia nr. 110 din 10.02.2009

10.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
pentru postul REALITATEA TV

S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1
Bucureşti

pentru postul REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin
Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie punctul de vedere exprimat de SC Realitatea Media SA referitor la reportajul „Escroci imobiliari« , difuzat în cadrul emisiunii „Realitatea de la ora 18.00 » din data de 23.11.2008, de postul Realitatea TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrarea emisiunii în discuţie, Consiliul a constatat că radiodifuzorul SC Realitatea Media SA a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

„Art. 71 alin. (1) : În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
lit. a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.
alin. (3) : Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi prezinte punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.« În fapt, în data de 23.11.2008, în cadrul emisiunii „Realitatea de la ora 18.00 », postul Realitatea TV a difuzat reportajul „Escroci imobiliari", care a tratat subiectul privind constituirea unui grup infracţional în vederea falsificării documentelor privind transmiterea dreptului de proprietate de către alte persoane decât deţinătorii de drept.

În acest context, postul Realitatea TV a precizat numele celor care fac parte din această reţea, printre care a fost menţionat şi numele doamnei Iagăr Ileana. În reportaj s-a susţinut faptul că aceasta furniza informaţii cu privire la imobilele pentru care membrii reţelei urmau să întocmească acte false cu scopul de a le înstrăina.

Urmare difuzării acestui reportaj, doamna Iagăr Ileana a formulat o sesizare în atenţia Consiliului, înregistrată la CNA sub nr. 17664/27.11.2008, prin care reclamanta solicita sancţionarea postului Realitatea TV.

În şedinţa publică din data de 08.01.2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea şi a apreciat că este întemeiată, petenta fiind îndreptăţită să solicite drept la replică postului Realitatea TV, răspuns transmis doamnei Iagăr Ileana prin adresa CNA nr. 225/09.01.2009.

Ulterior, prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 1244/28.01.2009, radiodifuzorul a transmis punctul său de vedere referitor la condiţiile de realizare şi de difuzare a reportajului „Escroci imobiliari" din data de 23.11.2008, adresa fiind pusă în discuţie în plenul Consiliului în şedinţa publică din data de 10.02.2009.

În cadrul acestei şedinţe, Consiliul a revizionat reportajul menţionat mai sus, constatând că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Codul audiovizualului.

Astfel, membrii Consiliului apreciază că, în scopul informării corecte a publicului telespectator, radiodifuzorul era obligat să prezinte şi punctul de vedere al doamnei Iagăr în legătură cu subiectul prezentat, subiect care viza fapte de natură penală presupuse a fi săvârşite de aceasta.

În acest fel, telespectatorii şi-ar fi putut forma propria opinie în legătură cu cazul prezentat, în cunoştinţă de cauză. Or, radiodifuzorul nu a difuzat niciun punct de vedere al persoanei căreia i-au fost aduse acuzaţii penale deosebit de grave, deşi avea obligaţia legală să facă acest demers.

Consiliul reiterează faptul că difuzarea oricăror informaţii trebuie să aibă ca scop principal informarea corectă a telespectatorilor, astfel încât aceştia să-şi poată forma propriile convingeri în legătură cu subiectele dezbătute.

De asemenea, în urma revizionării reportajului respectiv, membrii Consiliului au constatat că, la data difuzării acestuia, radiodifuzorul nu a făcut nicio precizare cu privire la sursa informaţiilor despre acest caz, precizări absolut necesare pe care radiodifozul le-a făcut doar în răspunsul său transmis Consiliului prin adresa nr. 1244/28.01.2009.

Conform acestei adrese, informaţiile privind gruparea infracţională imobiliară în care a fost identificată şi doamna Iagăr Ileana proveneau din datele comunicate de Biroul Informare şi Realţii Publice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare cu suma de 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (titularul licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, a deciziei de autorizare nr. 704.0/20.07.2004 pentru postul de televiziune REALITATEA TV din Bucureşti) se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A. C.U.I. 14080700
Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1
Bucureşti

pentru postul REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin
Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 110/10.02.2009 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât reportajul „Escroci imobiliari« , transmis în cadrul emisiunii „Realitatea de la ora 18.00 » din 23 noiembrie 2008, a fost difuzat cu încălcarea prevederilor din legislaţia audiovizuală referitoare la informarea corectă a publicului. Astfel, radiodifuzorul era obligat să prezinte şi punctul de vedere al doamnei Ileana Iagăr în legătură cu subiectul prezentat, subiect care viza fapte de natură penală presupuse a fi săvârşite de aceasta.

Consiliul reiterează faptul că difuzarea oricăror informaţii trebuie să aibă ca scop principal informarea corectă a telespectatorilor, astfel încât aceştia să-şi poată forma propria opinie în legătură cu subiectele dezbătute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.