Decizia nr. 110 din 06.03.2012

08.03.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.

Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

 pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizările nr. C155/20.02.2012, 2777/21.02.2012, 2778/21.02.2012 şi 145/06.01.2012, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţiile emisiunii « Se întâmplă acum » difuzate în zilele de 05 ianuarie şi 14 februarie 2012 de postul OTV.
 Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

Consiliul a analizat raportul de monitorizare şi a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 47 alin. (1) şi 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 47 (1) : Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite sau xenofobe.
  • art. 40 (3) : Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Postul de televiziune OTV difuzează de luni până vineri, între orele 17.30-19.30, emisiunea « Se întâmplă acum », prezentată de dl. Tudor Barbu ; menţiunea LIVE, fără marcaj.

Ediţia din data de 14.02.2012 a emisiunii a avut ca temă politicile militare ale unor state în eventualitatea declanşării unui conflict militar în Orientul Mijlociu, între Iran şi Israel, precum şi posibile efecte ale unui astfel de conflict, respectiv refugierea în România a unui număr de aproximativ 800.000 de cetăţeni israelieni.

Titlul afişat pe ecran : « ATENŢIE ! ÎN CAZ DE RĂZBOI ÎN IRAN, PESTE 800.000 DE ISRAELIENI SE VOR PUTEA REFUGIA ÎN ROMÂNIA !!! »
 Telespectatorii au fost invitaţi să răspundă prin SMS, dar şi telefonic, la întrebarea : « Cum ar fi dacă unul din 20 de cetăţeni români, ar fi un refugiat din Israel ? »
 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul emisiunii, în timp ce moderatorul comenta diverse aspecte în legătură cu tema anunţată, pe banda de jos a ecranului au fost difuzate mesaje cu caracter antisemit primite de la telespectatori.

Redăm din raportul de monitorizare :
 « Evreii sunt tot ce poate fi mai rău pe planetă (evreii cazari). Bunica mea ştia că toţi evreii de aici aveau sub case tuneluri secrete. »
 « Nu îi vrem aici, nu avem nevoie de alte iude, să stea acolo unde sunt. »
 « Casele de toleranţă erau ţinute de evreice. Nişte căpuşe care s-au infiltrat ca nişte şerpi veninoşi peste tot ! Ăsta-i „Noul Ierusalim” ? Doamne, cred că înnebunesc. Sunt foarte informată. Daţi proştilor informaţii, vă rog. »
 « Dragă Tudore, tematica emisiunii e atât de neinteresantă, încât cârtiţele au trecut la acţiune, înţelegi la ce mă refer. Dumnezeu să te binecuvânteze şi să ferească România de uneltirile Novo Ordo Seculorum. Respect ! Claudia din Oraviţa C-S. »
 « Ar trebui să le fie ruşine evreilor fiindcă au spus că în România a fost holocaust. »

Având în vedere conţinutul acestor mesaje, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, dispoziţii care interzic difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite.

Prevederile invocate au caracter imperativ şi ele se circumscriu normelor legale care reglementează respectarea principiului nondiscriminării în programele audiovizuale. Consiliul consideră că televiziunea, ca principal mijloc de comunicare media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului social, trebuie să constituie un spaţiu în care opiniile exprimate să nu afecteze drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, garantate atât de legea fundamentală, cât şi de legislaţia audiovizuală. În acest context, este important ca radiodifuzorii să îşi asume calitatea de titulari de licenţă audiovizuală, calitate în care exercitarea dreptului la liberă exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi.

În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că dl. Tudor Barbu a folosit un limbaj licenţios, fapt ce contravine prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios. Astfel, emisiunea « Se întâmplă acum » din 05.01.2012 a fost difuzată sub titlul : "ARMATA CHINEZĂ SE PREGĂTEŞTE DE RĂZBOI ! OCULTA VREA SĂ UCIDĂ 3 MILIARDE DE „MÂNCĂTORI INUTILI”.

Întrebarea la care trebuiau să răspundă telespectatorii prin SMS a fost : « În două războaie mondiale România a intrat şi a ieşit în curul gol. Acum... ??? »
 În acelaşi sens, pe parcursul emisiunii, moderatorul a folosit, la rândul lui un limbaj suburban, fapt ce nu poate fi admis într-un program audiovizual.

Redăm din raportul de monitorizare :
 « Tudor Barbu : Spuneam, în bandă, pe banda de jos, că România a intrat în primul şi în al doilea război mondial în curul gol. Da, aşa este. Cum am ieşit de acolo ? În curul gol şi după primul şi după al doilea război mondial. Mă rog, după primul am ieşit mai binişor, după al doilea, varză cu carne, am ieşit în curul gol, aşa am stat până ăhă, până a scăpat Dej prin anii ’62, ’63 de ruşi, după 20 de ani de jaf, de rapt sovietic, nu vreau să intru în amănunte că nu mă pricep. Am intrat şi am ieşi de două ori din războaie, marile războaie ale planetei din secolul trecut, am intrat şi am ieşit în curul gol. »

De asemenea, în emisiunea « Se întâmplă acum » din 14.02.2012, moderatorul a afirmat :
 « Nu, eu nu am spus că începe războiul. Eu am spus că, în caz că se va întâmpla, situaţia va fi groaznică, România e în curul gol şi cu fundul în crivăţ, în bătaia vântului. Nu spunem oameni buni că mâine va începe războiul, spunem că este foarte posibil să înceapă. »

Cu privire la limbajul folosit de moderator s-au sesizat şi telespectatorii, unul dintre ei transmiţându-i prin sms următorul mesaj :
 « Salut, Tudore ! Te apreciez foarte mult, am o mare rugăminte, nu mai vorbi urât. Da, prietene, bine, nu mai vorbi urât, ignoră-i. »

În legătură cu limbajul folosit de dl. Tudor Barbu, membrii Consiliului consideră că în spaţiul public pe care televiziunea îl reprezintă, astfel de manifestări trebuie evitate, aşa încât calitatea programului audiovizual să nu fie prejudiciată.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus somarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
 Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) şi al art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 144 alin. (1) şi (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.1/01.06.2010, pentru postul de televiziune OTV, este sancţionat cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (3) şi 47 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea « Se întâmplă acum » din 14.02.2012 unele mesaje difuzate pe banda de jos a ecranului au avut caracter antisemit, fapt interzis de art. 47 din Codul audiovizualului. De asemenea, moderatorul emisiunii a folosit unele expresii cu caracter licenţios, ceea ce contravine art. 40 alin. (3) din acelaşi Cod."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.