Decizia nr. 1099 din 15.12.2009

15.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 17950/10.12.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Ştirea zilei » difuzată de postul de televiziune ANTENA 3, în 09 decembrie 2009.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36 alin. (1-2) şi art. 42 alin. (1 - 4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit prevederilor din Codul audiovizualului :

"art. 36 - (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

(2) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

art. 42 - (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instoge la violenţă împotriva altor persoane.« Consiliul a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea  »Ştirea zilei" difuzată de postul de televiziune ANTENA 3 în ziua de 09 decembrie 2009. Emisiunea a fost moderată de d-na Gabriela Vrânceanu Firea şi l-a avut ca invitat pe dl. Corneliu Vadim Tudor, preşedinte PRM, europarlamentar.

Titlurile afişate pe ecran, pe parcursul emisiunii, au fost : « Şi morţii au votat cu Băsescu », « Liberalii au decis », « PSD : 100.000 voturi, fraudate ».

Fără nicio legătură cu subiectele anunţate ale emisiunii, în contextul unor discuţii de natură politică, pe tema recentelor alegeri prezidenţiale, d-na Gabriela Vrânceanu Firea a făcut aprecieri cu privire la o decizie de sancţionare primită de postul ANTENA 3 pentru încălcarea flagrantă, în ziua alegerilor, a prevederilor legale referitoare la campania pentru alegerea Preşedintelui României.

În acest sens, moderatoarea a menţionat că postul ANTENA 3 a luat o amendă de la C.N.A. şi că se aşteaptă ca, în săptămâna în curs, să mai primească una, afirmaţii care i-au permis d-lui Vadim Tudor să facă anumite consideraţii la adresa Consiliului Naţional al Audiovizualului, urmate de nominalizarea unuia dintre membrii C.N.A., d-na Narcisa Iorga, despre care a afirmat că « terorizează presa » şi că « se va ocupa de ea ».

Pornind de la aceste afirmaţii, moderatoarea a iniţiat şi a dezvoltat un demers defăimător la adresa d-nei Iorga.

Consiliul a constatat că d-na Firea a lansat, în spaţiul public pe care televiziunea îl reprezintă, o serie de acuzaţii la adresa d-nei Narcisa Iorga, fapt de natură a aduce o gravă atingere dreptului la imagine al acesteia, drept ocrotit şi garantat atât de art. 30 din Constituţia României, cât şi de legislaţia audiovizuală.

Membrii Consiliului consideră ca fiind deosebit de grav faptul că moderatoarea emisiunii « Ştirea zilei » a făcut o serie de consideraţii neadevărate, cu tentă ameninţătoare, legate de activitatea profesională a d-nei Narcisa Iorga, în calitatea sa de membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, spunând :

"Deocamdată nu respectă legea, face abuzuri şi deocamdată vede paiul, dar nu vede bârna (...)
(...) Va regreta toate aceste amende pe care le propune şi le provoacă. Toate aceste amenzi. Pentru că realmente s-a ajuns să nu mai poţi spune nimic. Te trezeşti cu amendă în fiecare zi, la sfârşitul săptămânii cu amenzi. Folosim deja pluralul. Pentru că doamna Iorga nu are altă ocupaţie."

Funcţia publică pe care o îndeplineşte nu numai că o îndreptăţeşte, dar o obligă pe d-na Narcisa Iorga să acţioneze în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, care la art. 11 alin. (6) prevede că membrii C.N.A. sunt garanţi ai interesului public. De asemenea, potrivit art. 88 alin. (1), supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligaţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor Legi audiovizualului, precum şi a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter normativ emise în baza şi pentru aplicarea acesteia revin Consiliului.

În ceea ce priveşte afirmaţia potrivit căreia d-na Iorga ar propune amenzi care vizează emisiunile postului ANTENA 3, implicit emisiuni pe care d-na Firea le realizează, aceasta constituie o prerogativă pe care legiuitorul a pus-o la îndemâna membrilor C.N.A., ca de altfel, la îndemâna oricărui membru al oricărui organ colegial ce funcţionează la nivelul instituţiilor publice. Posibilitatea de a propune sancţiuni pentru radiodifuzori este dată oricăruia dintre membrii C.N.A., dar exercitarea ei nu presupune şi acordul celorlalţi 10 membri ai Consiliului, manifestat prin vot, ca propunerea să fie adoptată.

Sub acest aspect, conform dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Legea audiovizualului, în îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin, Consiliul emite decizii, în prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri. În aceste condiţii, demersul d-nei Vrânceanu Firea de a sugera că amenzile acordate de C.N.A. postului ANTENA 3 sunt legate de persoana d-nei Narcisa Iorga nu au acoperire în realitate, întrucât legiuitorul a impus reguli clare în ceea ce priveşte votarea sancţiunilor aplicate radiodifuzorilor.

De altfel, în şedinţa publică în care a fost supus dezbaterii raportul de monitorizare ce a stat la baza deciziei de sancţionare la care s-a referit d-na Firea şi în care s-a luat decizia de amendare a postului ANTENA 3 cu 30.000 lei, au fost făcute cinci propuneri de sancţionare, de către diferiţi membri ai Consiliului, fiind adoptată propunerea care a obţinut numărul minim de 6 voturi prevăzut de lege.

Consiliul precizează că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3-4) din Legea audiovizualului, deciziile şi instrucţiunile având caracter normativ emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului, cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a normelor privind drepturile omului, prevăzute în convenţiile şi tratatele ratificate de România nu constituie ingerinţe în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale. În aceste condiţii, deciziile de sancţionare emise de C.N.A. în aplicarea legislaţiei audiovizuale, legislaţie armonizată cu cea europeană, reprezintă forma de exercitare a atribuţiilor pe care Legea audiovizualului le-a impus în sarcina sa.

Din această perspectivă, Consiliul consideră că orice radiodifuzor are posibilitatea să exercite căile legale de atac împotriva deciziilor de sancţionare emise de C.N.A., adresându-se instanţelor judecătoreşti, în temeiul prevederilor art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului. Instanţa de judecată este chemată ca, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, să se pronunţe asupra legalităţii actelor administrative emise de C.N.A. în regim de putere publică.

Membrii Consiliului consideră ca fiind deosebit de grav faptul că un moderator şi realizator de programe audiovizuale foloseşte spaţiul public al televiziunii pentru a-şi exprima, într-un mod care încalcă grav drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, nemulţumirea că o autoritate publică a statului acţionează în conformitate cu legea sa de organizare şi funcţionare.

Pe parcursul discuţiei cu invitatul său, folosind o tentă ameninţătoare, d-na Vrânceanu Firea a lăsat să se înţeleagă că ar deţine probe în susţinerea unora dintre acuzaţiile de natură morală formulate la adresa d-nei Iorga, dar pe care nu le-a făcut cunoscute publicului, aşa cum era obligată de prevederile legislaţiei audiovizuale.

Atitudinea manifestată de moderatoarea emisiunii « Ştirea zilei » a fost de natură să încalce prevederile art. 42 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina moderatorilor şi realizatorilor emisiunilor obligaţia de a pune în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin. Cu atât mai mult se impune respectarea acestei obligaţii de însăşi realizatoarea emisiunii care lansează astfel de acuzaţii.

Implicarea moderatoarei în sensul formulării de acuzaţii la adresa d-nei Narcisa Iorga impunea respectarea principiului audiatur et altera pars prevăzut de teza finală a alin. (2) al art. 42 din Codul audiovizualului. Potrivit acestei norme legale, atunci când radiodifuzorul însuşi aduce acuzaţii, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars, obligaţie pe care postul ANTENA 3 nu a respectat-o.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Gabriela Vrânceanu Firea : Se va dovedi cine este. Eu îi transmit doar că dacă mai îndrăzneşte să pronunţe numele meu în anumite contexte peiorative şi să facă aprecieri la persoana mea voi spune şi eu pe post cu martori cum era scoasă din toaleta Jurnalului Naţional când lucra acolo.
Corneliu Vadim Tudor : Beată moartă...
Gabriela Vrânceanu Firea : Eu nu spun deocamdată nimic. Dacă mai îndrăzneşte…"

Atitudinea d-nei Firea a permis invitatului său, dl. Corneliu Vadim Tudor, să continue demersul defăimător lansat de moderatoare.

Cităm din raport :

"Corneliu Vadim Tudor : Dar cum trăia cu soldaţii sârbi în Kosovo ? Când făcea pe corespondenta în Kosovo.
Gabriela Vrânceanu Firea : Voi veni şi eu şi voi spune ceea ce ştiu şi nu cred că-i va fi foarte moale. Că se plângea că are copil şi că-i pare rău să afle despre ea anumite lucruri.
Corneliu Vadim Tudor : Cu cine a făcut copilul ăla ?
Gabriela Vrânceanu Firea : Nu ştiu şi nici nu mă interesează. Cu un bărbat probabil.
Corneliu Vadim Tudor : Bărbatul ăla a fost angajat la Academia „Alexandru Ioan Cuza” de Poliţie, ca lector de către Vasile Blaga. Şi ea e sluga lui Traian Băsescu şi a lui Adriean Videanu cu care a trăit."

Membrii Consiliului consideră că acuzaţiile de natură morală formulate de dl. Vadim Tudor, fără ca moderatorul să intervină, constituie o gravă încălcare a dreptului la viaţă privată şi familială al d-nei Narcisa Iorga.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Codul audiovizualului, este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

D-na Firea a permis invitatului său să formuleze un discurs a cărui veridicitate este dată numai de faptul că a fost prezentat de dl. Corneliu Vadim Tudor, fără ca acesta să-şi probeze în vreun fel afirmaţiile acuzatoare, aceste afirmaţii tinzând să îmbrace un caracter de adevăr de necontestat pentru o parte din publicul telespectator.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că d-na Firea nu numai că nu a avut nicio reacţie din care să rezulte că dezaprobă astfel de atitudini ce pun în pericol drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, obligaţie ce-i revenea în calitatea sa de realizator de emisiuni audiovizuale, potrivit reglementărilor din domeniu (art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului), dar a susţinut, în mod tacit, poziţia invitatului său, fără a-l combate în vreun fel şi fără a-i solicita vreo probă în susţinerea acuzaţiilor formulate. Prin conduita adoptată, d-na Vrânceanu Firea a încurajat desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat grav prevederile din Codul audiovizualului referitoare la respectarea dreptului la propria imagine al persoanei, precum şi al celui referitor la viaţa privată şi de familie, în cadrul programelor audiovizuale.

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum sunt dreptul la viaţă privată şi de familie, precum şi dreptul la propria imagine, afectate prin astfel de afirmaţii nesusţinute cu dovezi.

De altfel, atât Curtea Constituţională a României, cât şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului au statuat că între exerciţiul dreptului la liberă exprimare, pe de o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce aparţin altor persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru, în caz contrar, abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea răspunderii juridice.

S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, consacrat ca atare de norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor şi intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 100.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. În considerarea prevederilor art. 162 alin. (3) din Codul audiovizualului, la aplicarea amenzii, membrii Consiliului au avut în vedere şi faptul că, pe parcursul anului 2009, postul ANTENA 3 a fost sancţionat cu 5 somaţii publice şi cu 8 amenzi, în cuantum total de 52.500 lei, pentru încălcarea prevederilor din legislaţia audiovizuală referitoare la dreptul la imagine.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005 pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36 alin. (1-2) şi art. 42 alin. (1 - 4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1099/15.12.2009 privind amendarea cu 100.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă de 100.000 lei, întrucât, în ediţia din 09 decembrie 2009 a emisiunii »Ştirea zilei", a fost prejudiciată grav, de către invitat şi de către moderator, imaginea unei persoane la adresa căreia au fost formulate acuzaţii cu privire la viaţa privată şi de familie, încălcând prevederile art. 42 din Codul audiovizualului.

Dispoziţiile legale prevăd că realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare.

În cazul în care în emisiunile audiovizuale radiodifuzorul aduce acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

De altfel, dreptul la propria imagine este garantat de Constituţia României, care la art. 30 alin. (6) prevede că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.