Decizia nr. 1095 din 04.12.2008

04.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
BUCUREŞTI, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, etaj 8, sector 2

pentru localităţile Piatra Neamţ - jud. Neamţ, Olteniţa - jud. Călăraşi, Comăneşti - jud. Bacău şi Năsăud - jud. Bistriţa Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., care nu a început difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă.

Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. deţine următoarele licenţe audiovizuale, în localităţile :

  • Piatra Neamţ (jud. Neamţ) : licenţa audiovizuală nr. TV371.2/22.05.2006 ;
  • Olteniţa (jud. Călăraşi) : licenţa audiovizuală nr.TV369.2/22.05.2006 ;
  • Comăneşti (jud. Bacău) : licenţa audiovizuală nr. TV353.2/22.05.2006 ;
  • Năsăud (jud. Bistriţa Năsăud) : licenţa audiovizuală nr. TV368.3/22.05.2006.

Prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 17910/02.12.2008, radiodifuzorul a solicitat prelungirea cu 6 luni a termenului de începere a difuzării serviciului de programe pentru localităţile Piatra Neamţ - jud. Neamţ, Olteniţa - jud. Călăraşi, Comăneşti - jud. Bacău şi Năsăud - jud. Bistriţa Năsăud.

Anterior acestui fapt, prin adresa nr. 6748/09.05.2007, S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a mai adresat o astfel de solicitare de prelungire pentru un termen de 6 luni, pentru localităţile Comăneşti - jud. Bacău, Olteniţa - jud. Călăraşi, Piatra Neamţ - jud. Neamţ şi Năsăud - jud. Bistriţa Năsăud, solicitare care i-a fost aprobată şi comunicată prin adresa nr. 6990/15.05.2007.

Ulterior acestei aprobări, radiodifuzorul nu a început difuzarea serviciului de programe şi, pe cale de consecinţă, nu a solicitat la C.N.A. eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală, motiv pentru care Consiliul i-a adresat trei somaţii publice cu termene de intrare în legalitate (prin deciziile nr. 1040/29.11.2007, nr. 551/19.06.2008 şi nr. 799/30.09.2008), termene care nu au fost respectate.

Potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage dacă titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul nu a respectat prevederile legale invocate mai sus şi nu a intrat în legalitate în termenele stabilite prin deciziile de sancţionare menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru localităţile Comăneşti - jud. Bacău, Olteniţa - jud. Călăraşi, Piatra Neamţ - jud. Neamţ şi Năsăud - jud. Bistriţa Năsăud şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 90 de zile de la comunicarea prezentei somaţii.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.