Decizia nr. 1093 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1013/30.11.2009

Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, CUI 15994676

Întrunit în sedinţa publică din data de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 1013/30.11.2009 prin care această societate, ce deţine postul de televiziune OTV, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2, 3, 10, 11 şi 27 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare raportate la art. 2 alin. (1) şi art. 22 alin. (1, 2 şi 5) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând argumentele verbale, prezentate în sedinţă publică de reprezentantul postului OTV, pentru care se solicită reducerea cuantumului amenzii, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a conduce la admiterea contestaţiei, pentru următoarele considerente :

Cu privire la conţinutul deciziei contestate, radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avute în vedere la aplicarea sancţiunii, ci, dimpotrivă, recunoaşte săvărşirea faptei, dar invocă aprecieri subiective cu privire la gravitatea faptei raportat la acordul copilului presupus agresat, fapt ce nu poate să atragă, ca o consecinţă, reducerea cuantumului amenzi deciziei contestate.

Faptul că minorul presupus agresat a fost de bună voie prezent telefonic în emisiune nu exonerează postul de televiziune de obligaţia de a respecta dispoziţiile legale în materia protecţiei şi promovării drepturilor coplilului, cu atât mai mult cu cât moderatorul emisiunii, dl. Dan Diaconescu, i-a pus întrebări minorului nu numai cu privire la incidentul în sine, dar şi cu privire la viaţa sa de familie, transformând intervenţia telefonică într-un interogatoriu derulat la o oră târzie din noapte.

Astfel, dispoziţiile legale în materie presupun şi instituie în sarcina radiodifuzorului obligaţia, ori de câte ori copilul este subiect al emisiunilor audiovizuale, de a respecta principiul interesului superior al acestuia, încălcarea acestui principiu putând genera, în mod inevitabil, traume suplimentare pentru copilul aflat în situaţii dificile de viaţă.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.