Decizia nr. 1093 din 04.12.2008

04.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L.,
cu sediul în Focşani, str. Unirea Principatelor nr. 93, jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizărilor înregistrate la CNA sub nr. 17496/25.11.2008 şi nr. 17540/26.11.2008, privind retransmiterea serviciilor de programe în reţeaua de cablu din localitatea Ploscuţeni, judeţul Vrancea, aparţinând S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1894.1/07.06.2007 pentru localitatea Ploscuţeni, judeţul Vrancea.

Analizând raportul de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. a încălcat prevederile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale şi, după caz, şi a licenţei de emisie şi poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În fapt, în ziua de 26 noiembrie 2008, s-a constatat că în reţeaua de cablu din localitatea Ploscuţeni, ce aparţine S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. se retransmiteau 34 de servicii de programe de la staţia Homocea. În reţeaua Ploscuţeni, pe lângă cele 34 de servicii de programe retransmise, s-a difuzat şi program local.

Potrivit raportului de constatare, conţinutul programelor difuzate au vizat activităţile desfăşurate de Consiliul Local Ploscuţeni, înregistrări ale şedinţelor Consiliului Local, slujbe religioase şi alte activităţi din comunitate.

Programele au fost difuzate fără siglă şi fără a se menţiona data filmării sau a transmisiei. În perioada când programul local nu se difuza, pe ecran a apărut un carton cu sigla DTV Ploscuţeni.

Analizând raportul menţionat, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii de programe a difuzat program local în localitatea Ploscuţeni, jud. Vrancea, fără a deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale absolut obligatorii, în virtutea cărora S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. avea dreptul să difuzeze un astfel de program local.

Acest fapt contravine prevederilor art. 50 şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, potrivit cărora difuzarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale şi poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Membrii Consiliului consideră că distribuitorul de servicii va putea difuza program local numai cu respectarea dispoziţiilor art. 50 şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. şi dispune intrarea în legalitate, în sensul încetării difuzării serviciului de program local pentru care nu deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.

În calitate de autoritate unică de reglementare în domeniul audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului atrage atenţia societăţii că, în cazul în care nu va înceta difuzarea programului local pentru care nu deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, va aplica sancţiunea prevăzută de art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.