Decizia nr. 1091 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. C&E CO SRL,
Oraşul Flămânzi, Ansamblul de locuinţe bl. A2, jud. Botoşani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care S.C. C&E CO SRL a respectat prevederile Deciziei nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

S.C. C&E CO SRL deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C nr. 129/15.04.2004 pentru localitatea Flămânzi din judeţul Botoşani. Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 8 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.

Consiliul a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi a constatat că, în ziua de 05 decembrie 2009 (deci cu 24 de ore înainte de începerea votării), S.C. C&E CO SRL a transmis mesaje cu caracter electoral, de promovare a unuia dintre candidaţii aflaţi în competiţie electorală în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, respectiv dl. Traian Băsescu, şi de denigrare a candidatului Mircea Geoană.

Or, potrivit prevederilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor este interzisă difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral.

Consiliul a apreciat că, pe de o parte, o astfel de atitudine contravine prevederilor legale invocate, iar, pe de altă parte, în raport cu ceilalţi radiodifuzori şi distribuitori de servicii, constituie o practică incorectă.

Dat fiind contextul electoral în care au fost transmise mesajele în discuţie, radiodifuzorul avea obligaţia de a respecta în mod riguros obligaţiile impuse de legislaţia audiovizuală în ceea ce priveşte regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. C&E CO SRL.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul S.C. C&E CO SRL cu somaţie publică, întrucât, în ziua de 05 decembrie 2009, cu 24 de ore înainte de începerea votării în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, a transmis mesaje cu conţinut electoral, fapt interzis de prevederile art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României."