Decizia nr.109 din 28.02.2013

28.02.2013


envoyer l'article par mail title=

privind retragerea avizului de retransmisie nr. A7156/17.11.2009 deţinut de S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. C.U.I. 7286318
SIBIU, Str. Oţelarilor bl. 65, sc. A, ap. M2, jud. Sibiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 februarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la retransmisia serviciilor de programe în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Boişoara, Bumbueşti, Găujani, judeţul Vîlcea, reţele aparţinând S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A7156/17.11.2009, Anexa nr. 1 din 17.11.2009, pentru reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Boişoara, Bumbueşti, Găujani, judeţul Vîlcea.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L a obţinut aprobarea Consiliului la data 17.11.2009 cuprinde 27 de programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 04.02.2013, în localităţile Boişoara, Bumbueşti, Găujani, judeţul Vîlcea, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând distribuitorului de servicii S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : TV TELELOVIŞTEA , PRO TV, ANTENA 1, ACASĂ TV, SPORT.RO, ETNO TV, NAŢIONAL TV, GSP TV, MONEY.RO, MINIMAX, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, FAVORIT TV, ANTENA 3, PRO TV Internaţional, TARAF TV, B1 TV, TVR Internaţional, EUFORIA TV, ANTENA 2, EURO TV, ROMANIA TV, CREDO TV şi U TV.

Programele TVR 3, TV5, SPERANŢA TV, TELEVIZIUNEA VTV, LIGHT CHANNEL TV, OLTENIA TV şi VACANŢA TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.

Retransmisia de servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, precum şi neretransmisia programelor înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, constituie fapte ce contravin prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Neretransmisia de către distribuitorul de servicii a programelor TVR 3 şi TV5, deşi înscrise în oferta aprobată, precum şi a programelor TVR NEWS şi TVR CRAIOVA constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR 3, TVR NEWS şi TVR Craiova), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).

În baza aceluiaşi raport întocmit de Serviciul Inspecţie, s-a constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L a încălcat şi prevederile art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului, întrucât retransmitea fără drept programele KANAL D, REALITATEA TV, PRIMA TV, MUSIC CHANNEL şi NEPTUN TV, în sensul că durata de valabilitate a acordurilor/contractelor pentru aceste programe era expirată la data controlului din 04.02.2013, raportat la oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu la data de 17.11.2009.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite fără drept un serviciu de programe.

De asemenea, la acelaşi control, s-a constatat că distribuitorul retransmitea programul propriu local TV TELELOVIŞTEA, cu toate că prin Decizia nr. 65/31.01.2013 Consiliul a retras licenţa audiovizuală deţinută de S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L pentru difuzarea serviciu de programe tip „videotext” cu denumirea TV TELELOVIŞTEA.

Constatând că S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a retransmis fără drept mai multe servicii de programe, Consiliul a decis retragerea avizului de retransmisie deţinut de distribuitorul de servicii.

În temeiul art. 74 alin. (4) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art.1 : În baza prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a retransmisiei fără drept a mai multor servicii de programe, se retrage avizul de retransmisie nr. A 7156 din 17.11.2009, cu Anexa nr. 1 din 17.11.2009, deţinut de S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. pentru reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Boişoara, Bumbueşti, Găujani, judeţul Vîlcea,

Art. 2 : Societăţii Comerciale TELELOVIŞTEA S.R.L i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, retransmisia de servicii de programe în reţeaua de comunicaţii electronice pentru care a deţinut avizul nr. A 7156 din 17.11.2009.

Art. 3 : Prezenta decizie poate fi contestată în instanţă, conform dispoziţiilor legale în vigoare.