Decizia nr. 1088 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1 CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind modul în care postul OTV a respectat prevederile Deciziei nr. 853/2009 în data de 06 decembrie 2009, ziua votării din cadrul turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, precum şi cele ale Codului audiovizualului.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 8 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi cele ale art. 78 lit. f) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 7 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, cu trimitere la art. 19 din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.

Conform art. 78 lit. f) din Codul audiovizualului, sondajele de opinie prezentate trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii :

- denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
- dimensiunea eşantionului şi eroarea maximă de eşantionare ;
- solicitantul sondajului.

De asemenea, având în vedere caracterul electoral al acestor sondaje de opinie, Consiliul a constatat că au fost încălcate şi dispoziţiile art. 7 din Decizia nr. 853/2009, potrivit cărora sondajele de opinie cu conţinut electoral trebuie să fie însoţite de o serie de informaţii, prevăzute în mod expres la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

- denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
- dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ;
- cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului. La alin. (5) al art. 19 se prevede că, în ziua votării, este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.

Consiliul a analizat emisiunea « Dan Diaconescu Direct », difuzată de postul OTV, începând cu ora 18.15, în data de 06 decembrie 2009, ziua în care s-a desfăşurat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Dat fiind contextul electoral în care s-a desfăşurat emisiunea, radiodifuzorul avea obligaţia de a respecta în mod riguros obligaţiile impuse de legislaţia audiovizuală în sarcina sa atât din perspectiva informării obiective a publicului, cât şi din perspectiva unei relaţii concurenţiale corecte cu ceilalţi radiodifuzori de pe piaţa media audiovizuală.

Consiliul a avut în vedere faptul că postul OTV a difuzat, de la sediul PD-L, discursul d-lui Traian Băsescu, început înainte de ora 21.00.

Redăm din raportul de monitorizare :

"La ora 20:54:51 :
Traian Băsescu : « Am câştigat, da ! »

Începând cu ora 20:56:48, a fost prezentat mesajul d-lui Traian Băsescu.

Având în vedere că postul OTV a prezentat, înainte de ora închiderii urnelor, discursul d-lui Băsescu, candidat la funcţia de Preşedinte al României, membrii Consiliului au constatat că aceasta a constituit o încălcare a prevederilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor este interzisă prezentarea în programe a candidaţilor.

Consiliul a constatat că, pe de o parte, o astfel de atitudine contravine prevederilor legale invocate, iar, pe de altă parte, în raport cu ceilalţi radiodifuzori, constituie o practică incorectă.

În afară de nerespectarea orei la care acest discurs putea fi difuzat, membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate nici condiţiile de prezentare a sondajelor realizate la ieşirea de la urne, în speţă nu au fost oferite informaţiile obligatorii ce trebuiau să însoţească respectivul sondaj, respectiv : metodologia utilizată, dimensiunea eşantionului, marja maximă de eroare şi solicitantul sondajului.

Scopul avut în vedere de legiuitor prin elaborarea unei astfel de norme a fost informarea corectă a publicului.

Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a apreciat că, în seara zilei în care a avut loc al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidenţiale din România, postul OTV a adoptat o conduită care a contravenit prevederilor legale specifice campaniei electorale în domeniul audiovizualului şi au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât, în ediţia din 06 decembrie 2009 a emisiunii „Dan Diaconescu Direct", a difuzat, înainte de ora închiderii votării, discursul unuia dintre candidaţi, fapt ce contravine prevederilor Deciziei privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

De asemenea, sondajele de opinie prezentate în emisiune nu au fost însoţite de informaţii referitoare la metodologia utilizată, dimensiunea eşantionului, marja maximă de eroare şi solicitantul sondajelor, aşa cum prevăd dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.