Decizia nr. 1084 din 28.11.2008

29.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2.500 lei a S.C. CTV MEDIA GROUP S.R.L.
cu sediul în MAMAIA, Hotel Parc, etaj 14, Jud. Constanţa, CUI 18313876

pentru postul de televiziune CTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi de dezbateri difuzate în perioada 10 - 23 noiembrie 2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerile în Camera Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune CTV.

Postul de televiziune CTV aparţine S.C. CTV MEDIA GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 385.1/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1343.0/23.10.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Conform art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 792/2008 :

“Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;
b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant”.

Analizând raportul cu privire la respectarea principiului asigurării pluralismului politic, în cadrul emisiunilor informative şi de dezbatere, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia de a trata cu obiectivitate problemele puse în discuţie, în cadrul unui pluralism al punctelor de vedere, astfel încât să ofere publicului posibilitatea de a-şi forma singur o opinie în legătură cu subiectele dezbătute.

Astfel, în emisiunile de ştiri, reprezentanţii PNL au fost prezentaţi de 25 ori, ai PSD-PC de 4 ori, ai PD-L de 4 ori, ai PRM de 4 ori, în timp ce reprezentanţii celorlalte partide nu au fost prezentaţi în nicio ediţie a emisiunilor de ştiri difuzate în perioada menţionată.

Consiliul a apreciat că o astfel de reprezentare inechitabilă a formaţiunilor politice în cadrul programelor audiovizuale este de natură, pe de o parte, să afecteze dreptul la informare al publicului telespectator, iar, pe de altă parte, să încalce principiul asigurării condiţiilor echitabile de exprimare.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că postul CTV, nu a manifestat imparţialitate nici în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate în aceeaşi perioadă, întrucât reprezentanţii PNL au fost prezenţi de 12 ori, cei ai PRM de 7 ori, cei ai PD-L de 6 ori, cei ai PNGCD şi un candidat independent au fost prezenţi o singură dată, în timp ce reprezentanţii celorlalte partide politice nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimetelor electorale.

Faţă de aceste aspecte, având în vedere că radiodifuzorului S.C. CTV MEDIA GROUP S.R.L. a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. CTV MEDIA GROUP S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV 385.1/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1343.0/23.10.2007, pentru postul CTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.


Către,
S.C. CTV MEDIA GROUP S.R.L.
MAMAIA, Hotel Parc, etaj 14, Jud. Constanţa, CUI 18313876

pentru postul de televiziune CTV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1084/28.11.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. CTV MEDIA GROUP S.R.L. pentru postul CTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul CTV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri electorale, difuzate în perioada 10 - 23.11.2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali, iar reprezentanţii partidelor politice nu au beneficiat de condiţii de exprimare echitabile în cadrul cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate.

Astfel, în perioada menţionată, postul CTV nu a transmis în mod imparţial informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor implicate în alegerile parlamentare, în sensul că, în emisiunile de ştiri, reprezentanţii PNL au fost prezentaţi de 25 ori, ai PSD-PC de 4 ori, ai PD-L de 4 ori, ai PRM de 4 ori, în timp ce reprezentanţii celorlalte partide nu au fost prezentaţi în nicio ediţie a emisiunilor de ştiri difuzate în perioada menţionată.

De asemenea, postul CTV nu a manifestat imparţialitate nici în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, întrucât, în aceeaşi perioadă, reprezentanţii partidelor politice nu au beneficiat de condiţii de exprimare echitabile, în sensul că, în aceste emisiuni, reprezentanţii PNL au fost prezenţi de 12 ori, cei ai PRM de 7 ori, cei ai PD-L de 6 ori, cei ai PNGCD şi un candidat independent au fost prezenţi o singură dată, în timp ce reprezentanţii celorlalte partide politice nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.