Decizia nr. 1084 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CLAS MEDIA S.R.L.,
cu sediul în ORADEA, str. Teatrului nr. 1-2, jud. Bihor

pentru postul de televiziune N24
Bucureşti, str. Fabricii nr. 46 B, sector 6

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care posturile de televiziune au respectat condiţiile de difuzare a sondajelor de opinie efectuate la ieşirea de la urne, în data de 06 decembrie 2009, ziua în care a avut loc turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Postul de televiziune N24 aparţine radiodifuzorului S.C. CLAS MEDIA S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 52.1/22.07.2003, decizia de autorizare nr. 719.0/01.09.2004 şi reautorizare nr. 719.0-1/01.09.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CLAS MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 78 alin. (1) lit. f) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile invocate dispun că sondajele de opinie prezentate trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii :

- denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
- dimensiunea eşantionului şi eroarea maximă de eşantionare ;
- solicitantul sondajului.

Membrii Consiliului au constatat că, faţă de caracterul electoral al acestor sondaje de opinie, radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile art. 7 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit acestor dispoziţii, prezentarea de sondaje de opinie cu conţinut electoral este permisă în condiţiile precizate de art. 19 din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19 din Legea 370/2004 prevede :

(1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii :

a) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;

b) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ;

c) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

În fapt, postul de televiziune N24 a difuzat, în data de 06.12.2009, ziua votării, începând cu ora 21.00, rezultatele exit-poll-urilor realizate la ieşirea de la urne, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Prezentarea acestora s-a făcut fără comunicarea către public a informaţiilor privind marja maximă de eroare, dimensiunea eşantionului şi metodologia utilizată, precum şi fără prezentarea informaţiilor referitoare la identitatea solicitantului ori beneficiarul serviciului, respectiv persoana care a comandat şi a plătit sondajul.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CLAS MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune N24.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune N24 cu somaţie publică, întrucât sondajele de opinie realizate la ieşirea de la urne, în ziua de 06 decembrie 2009, ziua votării, nu au fost însoţite de informaţii referitoare la marja maximă de eroare, dimensiunea eşantionului, metodologia utilizată şi persoana care a solicitat şi a plătit sondajul, astfel cum prevăd dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.