Decizia nr. 1082 din 28.11.2008

28.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ROM MEDIA S.R.L.
cu sediul în Buzău, str. Mesteacănului nr. 1, sala nr. 14-15, jud. Buzău

pentru postul TV BUZĂU din Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 10 - 23.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerile în Camera Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune TV BUZĂU.

Postul TV BUZĂU aparţine radiodifuzorului S.C. ROM MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 107.2/07.12.1995 prelungită la data de 03.07.2008 şi decizia de autorizare iniţială nr. 345.0/18.04.2000 şi de reautorizare 345.2/04.01.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul de televiziune TV BUZĂU a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, PSD-PC şi PD-L, în timp ce activitatea de campanie electorală a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile de campanie electorală ale celor trei partide nu au fost prezentate imparţial, întrucât reprezentanţii PSD-PC au apărut de 14 ori, în timp ce reprezentanţii PD-L au apărut de 6 ori, iar cei ai PNL de 2 ori.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementatre de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ROM MEDIA S.R.L. - pentru postul de televiziune TV BUZĂU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de două ori în intervalul orar 14.00-16.30 şi o dată în intervalul orar 16.30-17.00, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV BUZĂU cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 10 – 23 noiembrie 2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul TV BUZĂU nu a transmis în mod imparţial informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor implicate în alegerile parlamentare, în sensul că reprezentanţii PSD-PC au apărut de 14 ori, ai PD-L de 6 ori, iar cei ai PNL de 2 ori, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalte formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.