Decizia nr. 1082 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1
C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care posturile de televiziune au respectat condiţiile de difuzare a sondajelor de opinie efectuate la ieşirea de la urne, în data de 06 decembrie 2009, ziua în care a avut loc turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 78 alin. (1) lit. f) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile invocate dispun că sondajele de opinie prezentate trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii :

- denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
- dimensiunea eşantionului şi eroarea maximă de eşantionare ;
- solicitantul sondajului.

Membrii Consiliului au constatat că, faţă de caracterul electoral al acestor sondaje de opinie, radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile art. 7 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit acestor dispoziţii, prezentarea de sondaje de opinie cu conţinut electoral este permisă în condiţiile precizate de art. 19 din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19 din Legea 370/2004 prevede :

(1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii :

a) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;

b) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ;

c) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

În fapt, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat, în data de 06.12.2009, ziua votării, începând cu ora 21.00, rezultatele exit-poll-urilor, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Prezentarea acestora s-a făcut fără comunicarea către public a informaţiilor privind marja de eroare, dimensiunea eşantionului şi metodologia utilizată.

La ora 22.28 au fost difuzate rezultatele sondajului INSOMAR, în baza datelor obţinute până la ora 21.00, fără a fi menţionate – verbal sau în scris – celelalte informaţii.

Începând cu ora 22.46, pe croll a fost afişată informaţia : „MARJA DE EROARE A SONDAJULUI INSOMAR ESTE DE 1,5 %”. Celelalte informaţii privind solicitantul sondajului, dimensiunea eşantionului şi metodologia utilizată au lipsit, în continuare, atât din referirile verbale, cât şi din conţinutul croll-urilor.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât sondajele de opinie realizate la ieşirea de la urne, în data de 06 decembrie 2009, ziua votării, nu au fost însoţite de informaţii referitoare la dimensiunea eşantionului şi metodologia utilizată, iar marja maximă de eroare a fost afişată numai pe croll.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.