Decizia nr. 1081 din 28.11.2008

28.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2.500 lei a S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L.
cu sediul în Constanţa, bd. Mamaia nr. 296, jud. Constanţa,
CUI 1869894

pentru postul TV NEPTUN din Constanţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 10 - 23.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerile în Camera Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune TV NEPTUN.

Postul TV NEPTUN aparţine radiodifuzorului S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 176/01.03.2007 şi decizia de autorizare iniţială nr. 1330.0//02.10.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în emisiunile de ştiri din perioada menţionată, postul de televiziune TV NEPTUN a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, PSD-PC, PD-L şi PRM, în timp ce activitatea de campanie electorală a PNGCD sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile de campanie electorală ale partidelor menţionate nu au fost prezentate imparţial, întrucât reprezentanţii PSD-PC au apărut de 102 ori, în timp ce reprezentanţii PD-L şi PRM au apărut de câte 3 ori, iar cei ai PNL au apărut o singură dată.

Analizând raportul cu privire la respectarea principiului asigurării pluralismului politic, în cadrul emisiunilor de dezbatere, membrii Consiliului au mai constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia de a trata cu obiectivitate problemele puse în discuţie, în cadrul unui pluralism al punctelor de vedere, astfel încât să ofere publicului posibilitatea de a-şi forma singur o opinie în legătură cu subiectele dezbătute.

Membrii Consiliului au constatat că postul TV NEPTUN din Constanţa nu a manifestat imparţialitate nici în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate în perioada 10-23.11.2008, întrucât reprezentanţii partidelor politice nu au beneficiat de condiţii de exprimare echitabile, în sensul că au fost prezenţi în emisiunile de dezbateri numai reprezentanţii PNL, PSD-PC, PD-L, PRM şi PNGCD, în timp ce reprezentanţii altor formaţiuni politice nu au fost deloc prezenţi.

Astfel, în emisiunile de dezbatere electorală din perioada menţionată, reprezentanţii PSD-PC au fost prezenţi de 16 ori şi ai PRM de 10 ori, în timp ce reprezentanţii PD-L au fost prezenţi de 3 ori, ai PNL de 2 ori, iar cei ai PNGCD o singură dată.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementatre de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

Faţă de aceste aspecte, având în vedere că radiodifuzorului S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 176/01.03.2007 şi decizia de autorizare iniţială nr. 1330.0//02.10.2007) pentru postul TV NEPTUN, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.


Către,

S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L.
Constanţa, bd. Mamaia nr. 296, jud. Constanţa, CUI 1869894

pentru postul TV NEPTUN din Constanţa

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1081/28.11.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L., pentru postul TV NEPTUN, şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV NEPTUN cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri electorale, difuzate în perioada 10 – 23 noiembrie 2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul TV NEPTUN nu a transmis, în emisiunile de ştiri, în mod imparţial, informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor implicate în alegerile parlamentare, în sensul că reprezentanţii PSD-PC au apărut de 102 ori, cei ai PD-L şi PRM de câte 3 ori, iar cei ai PNL o singură dată, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalte formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, în emisiunile de dezbateri difuzate în aceeaşi perioadă, reprezentanţii partidelor politice nu au beneficiat de condiţii de exprimare echitabile, în sensul că reprezentanţii PSD-PC au fost prezenţi de 16 ori, ai PRM de 10 ori, cei ai PD-L de 3 ori, ai PNL de două ori, iar cei ai PNG-CD o singură dată în timp ce reprezentanţii celorlalte formaţiuni politice nu au fost prezenţi deloc.

Aceste fapte contravin dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.