Decizia nr. 1080 din 28.11.2008

28.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. UNIVERSUL DÂMBOVIŢEAN S.R.L.,
cu sediul în TÂRGOVIŞTE, B-dul Regele Carol I nr. 3-5, Jud. Dâmboviţa,
C.U.I. 18373096

pentru postul de televiziune DÂMBOVIŢA TV
TÂRGOVIŞTE , Str. Udrişte Năsturel bl. 19-20, Jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 10 - 23.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, de către postul Dâmboviţa TV.

Postul de televiziune DÂMBOVIŢA TV aparţine S.C. UNIVERSUL DÂMBOVIŢEAN S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 400/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1283.0/03.04.2007).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC Universul Dâmboviţean SRL a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Decizia 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul Dâmboviţa TV a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PD-L, PNL, PSD-PC, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR, PRM, PNGCD sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile de campanie electorală a partidelor menţionate nu au fost prezentate imparţial, întrucât reprezentanţii PD-L au fost prezenţi de 416 ori, în timp cei ai PSD-PC de 16 ori, ai PNL de 8 ori, iar cei ai PRM, UDMR, PNGCD sau ai altor partide politice nu au apărut niciodată.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimetelor electorale.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului şi ale art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008 Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

În temeiul dispoziţiilor art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. UNIVERSUL DÂMBOVIŢEAN S.R.L. (având licenţa audiovizuală nr. TV 400/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1283.0/03.04.2007 pentru postul Dâmboviţa TV din localitatea Târgovişte) se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Decizia 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.


Către,
S.C. UNIVERSUL DÂMBOVIŢEAN S.R.L. C.U.I. 18373096
TÂRGOVIŞTE, B-dul Regele Carol I nr. 3-5, Jud. Dâmboviţa

pentru postul de televiziune DÂMBOVIŢA TV
TÂRGOVIŞTE , Str. Udrişte Năsturel bl. 19-20, Jud. Dâmboviţa

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1080/28.11.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. UNIVERSUL DÂMBOVIŢEAN S.R.L., pentru postul DÂMBOVIŢA TV, şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul DÂMBOVIŢA TV cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 10 – 23 noiembrie 2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul DÂMBOVIŢA TV nu a transmis în mod imparţial informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor politice, în sensul că reprezentanţii PD-L au fost prezenţi de 416 ori, în timp cei ai PSD-PC de 16 ori, ai PNL de 8 ori, iar cei ai PRM, UDMR, PNGCD sau ai altor partide politice nu au apărut niciodată.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.