Decizia nr. 108 din 28.02.2013

28.02.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELECABLU & NET S.R.L.
cu sediul în Onești, Str. Dr. Victor Babeș, nr. 4, sc. A, ap. 307
jud. Bacău

pentru localitatea Onești, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 februarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitată Onești, jud. Bacău, aparţinând S.C. TELECABLU & NET S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TELECABLU & NET S.R.L. deţine avizul de retransmisie A6692.4/26.04.2012, pentru localitatea Onești.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELECABLU & NET S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 27 alin. 2 din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor legale invocate, distribuitorii de servicii media audiovizuale pot retransmite serviciile de programe 18+ numai în intervalul orar 1.00-5.00.

În urma controlului efectuat de inspectorii teritoriali ai CNA, în lunile ianuarie-februarie 2013, în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând distribuitorului de servicii S.C. TELECABLU & NET S.R.L., s-a constatat că în localitatea Onești, judeţul Bacău, programele pentru adulți DARING TV (18+) și HUSTLER TV (18+) erau retransmise în intervalul orar 0.00-24.00 în sistem digital restricționat, în cadrul pachetului opțional de programe pentru adulți.

În acest context, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu a respectat prevederile art. 27 alin. 2 din Codul audiovizualului, întrucât a retransmis, în sistem digital, programe pentru adulţi într-un interval orar extins faţă de cel prevăzut în norma legală invocată, în fapt, acesta transmițând respectivele programe pe întreaga durată a zilei.

Or, reglementările din Codul audivizualului prevăd că programele 18 +, numite generic programe pentru adulţi, se pot retransmite numai în intervalul orar 1.00-5.00, chiar dacă sunt retransmise în sistem digital şi restricţionate prin intermediul unui sistem de control parental.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus sancționarea distribuitorului de servicii S.C. TELECABLU & NET S.R.L. cu somație publică.

Supusă la vot, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (3) și (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Distribuitorul de servicii TELECABLU & NET S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 6692.4/26.04.2012, pentru localitatea Onești, judeţul Bacău, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (2) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.