Decizia nr. 108 din 10.02.2009

10.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DEŞTEPTAREA S.A.
cu sediul în BACĂU, Str. Vasile Alecsandri nr. 41, jud. Bacău,

pentru postul TV BACĂU
str. Vasile Alecsandri nr.41, BACĂU, jud. Bacău
Clădirea General Proiect

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie referitoare la respectarea duratei orare a publicităţii difuzate în cadrul serviciilor de programe, în perioada de 19-23 ianuarie 2009, de către postul de televiziune TV BACĂU.

Postul de televiziune TV BACĂU aparţine radiodifuzorului S.C. DEŞTEPTAREA S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV 181.2/21.09.1999, decizia de autorizare nr. 441.0/26.06.2001 şi reautorizare nr. 441.1-1 /12.09.2002).

În urma analizării raportului de inspecţie, membii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în cadrul programului tip videotext au fost difuzate două calupuri publicitare/oră cu o durată de aproximativ 10-11 min./calup, intervalul de timp dintre două calupuri fiind de 20-21 minute. Proporţia anunţurilor publicitare a depăşit cele 12 minute din timpul oricărei ore date, limită de timp stabilită de art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat regimul difuzării publicităţii, în sensul că timpul alocat, din timpul oricărei ore date, a depăşit proporţia maximă permisă de lege, respectiv 20% (12 minute).

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DEŞTEPTAREA S.A. - pentru postul de televiziune TV BACĂU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV BACĂU cu somaţie publică, întrucât, în cadrul programului tip videotext, transmis în perioada 19-23 ianuarie 2009, a difuzat anunţuri publicitare a căror durată a a depăşit timpul alocat publicităţii în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor Legii audiovizualului.

Potrivit normelor juridice din domeniu, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.