Decizia nr. 1079 din 28.11.2008

28.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. WILLIS S. A.
cu sediul în Ploieşti, str. Torcători, nr. 2B jud. Prahova

pentru postul de televiziune WYL TV Ploieşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 10-23 noiembrie 2008, activitatea de campanie electorală a reprezentanţilor partidelor politice înscrişi în competiţia pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune WYL TV, Ploieşti.

Postul de televiziune WYL TV aparţine radiodifuzorului S.C. WILLIS S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 157.2/18.11.1997, decizia de autorizare nr. 339.1/04.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada 10-23 noiembrie, radiodifuzorul nu a reflectat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor partidelor implicate în alegerile parlamentare, întrucât reprezentanţii PNL au apărut de 2 de ori, cei ai PD-L au apărut de 6, în timp ce reprezentanţii PSD-PC, sau ai altor partide politice, înscrişi în competiţia electorală, nu au apărut niciodată.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimetelor electorale.

Prin respectarea acestor principii se asigură, în egală măsură, pluralismul politic, informarea, şi educarea publicului, responsabilităţi ce revin mass-media într-o societate democratică, astfel încât, primind o informaţie echilibrată şi imparţială, electoratul să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. WILLIS S.A. - pentru postul de televiziune WYL TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 14.00-16.30, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul WYL TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 10-23 noiembrie 2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, activitatea de campanie electorală a reprezentanţilor partidelor implicate în alegerile parlamentare, nu a fost reflectată în mod imparţial, în sensul că, reprezentanţii PNL au apărut de 2 de ori, cei ai PD-L au apărut de 6 ori, în timp ce reprezentanţii PSD-PC ori ai altor partide, înscrişi în competiţia electorală nu au apărut niciodată.

Au fost încălcate astfel, dispoziţiile art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, potrivit cărora, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.