Decizia nr. 1078 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.,
pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

S.C. ANTENA 3 S.A.,
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care posturile de televiziune au respectat condiţiile de difuzare a sondajelor de opinie efectuate la ieşirea de la urne, în data de 06 decembrie 2009, ziua în care a avut loc turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 78 alin. (1) lit. f) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile invocate dispun că sondajele de opinie prezentate trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii :

- denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
- dimensiunea eşantionului şi eroarea maximă de eşantionare ;
- solicitantul sondajului.

Membrii Consiliului au constatat că, faţă de caracterul electoral al acestor sondaje de opinie, radiodifuzorul nu a respectat nici prevederile art. 7 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit acestor dispoziţii, prezentarea de sondaje de opinie cu conţinut electoral este permisă în condiţiile precizate de art. 19 din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.19 din Legea 370/2004 prevede :

(1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii :

a) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;

b) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ;

c) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

În fapt, postul ANTENA 3 a difuzat, în data de 06.12.2009, ziua votării, începând cu ora 21.00, rezultatele exit-poll-urilor, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Prezentarea acestora s-a făcut fără comunicarea către public a informaţiilor referitoare la marja maximă de eroare, dimensiunea eşantionului şi metodologia utilizată a sondajului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu somaţie publică, întrucât sondajele de opinie realizate la ieşirea de la urne, în data de 06 decembrie 2009, ziua votării, nu au fost însoţite de informaţii referitoare la marja maximă de eroare, metodologia utilizată şi dimensiunea eşantionului, astfel cum prevăd dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.