Decizia nr. 1076 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L.
Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1 C.U.I. R12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20 Bucureşti, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 17737/07.12.2009, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind modul în care postul B1 TV a respectat prevederile Deciziei nr. 853/2009 în data de 06 decembrie 2009, ziua votării din cadrul turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, precum şi cele ale Codului audiovizualului.

Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. (licenţă audiovizuală nr.S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 8 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi cele ale art. 78 lit. f) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 7 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, cu trimitere la art. 19 din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.

Conform art. 78 lit. f) din Codul audiovizualului, sondajele de opinie prezentate trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii :

- denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
- dimensiunea eşantionului şi eroarea maximă de eşantionare ;
- solicitantul sondajului.

De asemenea, având în vedere caracterul electoral al acestor sondaje de opinie, Consiliul a constatat că au fost încălcate şi dispoziţiile art. 7 din Decizia nr. 853/2009, potrivit cărora sondajele de opinie cu conţinut electoral trebuie să fie însoţite de o serie de informaţii, prevăzute în mod expres la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

- denumirea instituţiei care a realizat sondajul ;
- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ;
- dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ;
- cine a solictat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

La alin. (5) al art. 19 se prevede că, în ziua votării, este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.

Consiliul a analizat emisiunea « Alege Naşul », difuzată de postul B1 TV, începând cu ora 19.13, în ziua de 06 decembrie 2009, ziua în s-a desfăşurat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Dat fiind contextul electoral în care s-a desfăşurat emisiunea, radiodifuzorul avea obligaţia de a respecta în mod riguros obligaţiile impuse de legislaţia audiovizuală în sarcina sa atât din perspectiva informării obiective a publicului, cât şi din perspectiva unei relaţii concurenţiale corecte cu ceilalţi radiodifuzori de pe piaţa media audiovizuală.

Consiliul a avut în vedere faptul că postul B1 TV a difuzat, înainte de ora 21.00, ora închiderii urnelor, rezultatul unui exit poll realizat de IRES, al cărui reprezentant, dl. Vasile Dâncu, se afla în studioul emisiunii împreună cu realizatorul acesteia.

Conform raportului de monitorizare, în jurul orei 20.50, pe ecran a fost afişat : « Avem rezultatele exit poll-ului », iar în jurul orei 20.57, dl. Dâncu a spus : « Prognoza institutelor noastre este 50%-50%. »

Or, potrivit dispoziţiilor alin. (5) al art. 19 din Legea nr. 370/2004, în ziua votării, este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.

Postul B1 TV a prezentat rezultatul acestui sondaj de opinie cu 3 minute înainte de ora 21.00, ora închiderii urnelor.

Consiliul a constatat că, pe de o parte, o astfel de atitudine contravine prevederilor legale invocate, iar, pe de altă parte, în raport cu ceilalţi radiodifuzori, constituie o practică incorectă.

În afară de nerespectarea orei la care acest sondaj de opinie putea fi difuzat, membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate nici condiţiile de prezentare a sondajului, în speţă nu au fost oferite informaţiile obligatorii ce trebuiau să însoţească respectivul sondaj, respectiv : metodologia utilizată şi dimensiunea eşantionului.

Scopul avut în vedere de legiuitor prin elaborarea unei astfel de norme a fost informarea corectă a publicului.

În afară de aceste aspecte, Consiliul a mai constatat că, imediat după prezentarea rezultatului exit poll-ului, tot înainte de ora 21.00, ora închiderii urnelor, dl. Radu Moraru a spus :

« 50%-50% ! Doamnelor şi domnilor, asta înseamnă că oricare dintre cei doi poate câştiga, asta înseamnă că trebuie să aşteptăm numărărtoarea voturilor, aşadar 50-50. Vedeţi ce spune Băsescu ! » În continuare, a fost transmis, timp de 252 secunde, de la sediul PD-L, discursul d-lui Traian Băsescu, început înainte de ora 21.00.

Având în vedere că postul B1 TV a prezentat, înainte de ora închiderii urnelor, mesajul d-lui Băsescu, candidat la funcţia de Preşedinte al României, membrii Consiliului au constatat că aceasta a constituit o încălcare a prevederilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor este interzisă prezentarea în programe a candidaţilor.

Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a apreciat că, în seara zilei în care a avut loc al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidenţiale din România, postul B1 TV a adoptat o conduită care a contravenit prevederilor legale specifice campaniei electorale în domeniul audiovizualului.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) SRL cu suma de 7.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, ale art. 162 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 26/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 pentru postul de televiziune B1 TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 8 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi cele ale art. 78 lit. f) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 7 din Decizia C.N.A. nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, cu trimitere la art. 19 din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L, C.U.I. R12840044
Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4 etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1076/09.12.2009 privind amendarea cu 7.500 lei a radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L. - pentru postul de televiziune B1 TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul B1 TV cu amendă de 7.500 lei, întrucât, în ediţia din 06 decembrie 2009 a emisiunii „Alege Naşul”, a prezentat, înainte de ora închiderii votării, rezultatul unui sondaj de opinie realizat la ieşirea de la urne, precum şi discursul unuia dintre candidaţi, fapte ce contravin prevederilor Deciziei privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Sondajul de opinie prezentat nu a fost însoţit de informaţii referitoare la metodologia utilizată şi dimensiunea eşantionului, aşa cum prevăd dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.