Decizia nr. 1075 din 28.11.2008

28.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANARIS S.R.L.
cu sediul în Braşov, str. Olteţ nr. 10-11, jud. Braşov

pentru postul MIX 2 din Braşov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 10 - 23.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerile în Camera Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune MIX 2.

Postul MIX 2 aparţine radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 011.1/21.01 şi decizia de autorizare iniţială nr. 093.0//31.01.1995 şi de reautorizare 093.3/29.05.2008).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în emisiunile de ştiri din perioada menţionată, postul de televiziune MIX 2 a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, PSD-PC, PD-L, PRM, PVE şi PNGCD, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR şi PNŢCD sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile de campanie electorală ale partidelor menţionate nu au fost prezentate imparţial, întrucât reprezentanţii PNL au apărut de 169 ori, în timp ce reprezentanţii PSD-PC şi PD-L au apărut de 17 şi, respectiv, 18 ori, ai PNGCD de 5 ori, ai PRM de 6 ori, iar cei ai PVE au apărut o singură dată.

Analizând raportul cu privire la respectarea principiului asigurării pluralismului politic, în cadrul emisiunilor de dezbatere, membrii Consiliului au mai constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia de a trata cu obiectivitate problemele puse în discuţie, în cadrul unui pluralism al punctelor de vedere, astfel încât să ofere publicului posibilitatea de a-şi forma singur o opinie în legătură cu subiectele dezbătute.

Membrii Consiliului au constatat că postul MIX 2 din Braşov nu a manifestat imparţialitate nici în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate în perioada 10-23.11.2008, întrucât reprezentanţii partidelor politice nu au beneficiat de condiţii de exprimare echitabile, în sensul că au fost prezenţi în emisiunile de dezbateri numai reprezentanţii PNL, PRM, PVE şi PNG-CD, în timp ce reprezentanţii PSD-PC, PD-L, UDMR şi PNŢCD sau ai altor formaţiuni politice nu au fost prezenţi deloc.

Astfel, în emisiunile de dezbatere electorală din perioada menţionată, reprezentanţii PNL au fost prezenţi de 25 ori, în timp ce reprezentanţii PRM au fost prezenţi de 9 ori, ai PVE de 5 ori, iar cei ai PNGCD de 4 ori. Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementatre de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. - pentru postul de televiziune MIX 2 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MIX 2 TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri electorale, difuzate în perioada 10 – 23 noiembrie 2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul MIX 2 nu a transmis, în emisiunile de ştiri, în mod imparţial, informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor implicate în alegerile parlamentare, în sensul că reprezentanţii PNL au apărut de 169 ori, ai PSD-PC şi PD-L au apărut de 17 şi, respectiv, 18 ori, ai PNGCD de 5 ori, ai PRM de 6 ori, iar cei ai PVE au apărut o singură dată, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalte formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, în emisiunile de dezbateri difuzate în aceeaşi perioadă, reprezentanţii partidelor politice nu au beneficiat de condiţii de exprimare echitabile, în sensul că reprezentanţii PNL au fost prezenţi de 25 ori, cei ai PRM de 9 ori, iar cei ai PNGCD de 4 ori, în timp ce reprezentanţii celorlalte formaţiuni politice nu au fost prezenţi deloc.

Aceste fapte contravin dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.