Decizia nr. 1075 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 12.500 lei a S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 12-16, sector 3
C.U.I. 15601491

pentru postul de televiziune TARAF TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei nr. 17792/08.12.2009, cu privire la modul în care postul TARAF TV a respectat, în cadrul serviciilor de programe difuzate în ziua de 4 decembrie 2009, regulile de campanie electorală pentru alegerea Preşedintelui României.

Postul de televiziune TARAF TV aparţine radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 107/27.01.2005 şi decizia de autorizare nr. 797.0/15.02.2005).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Conform dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Potrivit prevederilor invocate din Decizia CNA nr. 853/2009 :

„Art. 5 alin. (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni :

a) de promovare - în care candidaţii îşi prezintă şi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură ; acestea vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul « promovare electorală », afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ;

b) de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor, precum şi a jurnaliştilor, analiştilor, consultanţilor politici şi altor invitaţi ;

c) informative - în care activităţile de campanie ale candidaţilor sunt prezentate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi informare corectă a publicului ; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi.

alin. (3) - Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.

Art. 6 alin. (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale, care îndeamnă electoratul să voteze un anumit candidat, numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea următoarelor condiţii :

a) spoturile electorale vor fi difuzate numai însoţite de un marcaj corespunzător ;

b) spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare şi conţinut, de către candidaţi ;

c) difuzarea spoturilor electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale de acces ;

d) în emisiunile de promovare nu pot fi inserate spoturi ale unor candidaţi în intervalele alocate altor candidaţi ;

e) în cadrul emisiunilor de dezbatere pot fi difuzate numai spoturi electorale ale candidaţilor prezenţi în emisiunile respective ;

f) conţinutul spoturilor electorale trebuie să se conformeze condiţiilor impuse de art. 3 alin. (2).”

În fapt, în ziua de 4 decembrie 2009, postul de televiziune TARAF TV a difuzat, în mod repetat, în intervalul orar 16:26 – 23:55, o melodie cu o durată cuprinsă între 64 - 188 secunde prin care electoratul era îndemnat să voteze pentru candidatul Traian Băsescu. În timpul difuzării melodiei, pe ecran a fost titrat „Nicolae Guţă & Roxana Prinţesa Ardealului ; Băsescu-preşedinte", iar postul nu a precizat dacă acest material aparţine candidatului promovat prin această melodie.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „Pe Băsescu, l-om vota/.../Şi-l vom pune preşedinte,/Că Băsescu nu ne minte./...Numai aşa vom trăi bine.
...Să mergem să ştampilăm./ Să mergem să ştampilăm.../Tu pui ştampila pe Băsescu/Pui ştampila pe Băsescu.
...Pe Băsescu am să-l votez,/Pe Băsescu am să-l votez.../Şi Băsescu, Domne ajută/Să ia 70%, să ia 70%.
...Şi Băsescu, Domne ajută,/Să ia şi 80%, să ia şi 80%.”

De asemenea, în aceeaşi zi, în intervalul orar 17:13 – 23:50, postul a difuzat, în mod repetat, o melodie cu o durată cuprinsă între 65 – 193 de secunde (gen cunoscut cu denumirea de manea), interpretată de Florin Salam şi Roxana, Prinţesa Ardealului, melodie prin al cărui conţinut publicul era îndemnat să voteze candidatul Traian Băsescu la alegerile pentru Preşedinţia României. În timpul difuzării acesteia, pe ecran a fost afişat textul : „Florin Salam & Roxana Prinţesa Ardealului", iar postul nu a precizat dacă acest material aparţine candidatului promovat prin acea manea.

Redăm din raportul de monitorizare : „Hai toată lumea la vot,/Băsescu câştigă tot,/Hai Traiane, ai valoare,/Şi creşte procentu mare.”

Membrii Consiliului au constatat că postul TARAF TV a difuzat melodiile respective cu încălcarea dispoziţiilor invocate, întrucât acestea au constituit, fără echivoc, publicitate electorală şi au fost transmise cu încălcarea condiţiilor şi regulilor de desfăşurare a campaniei electorale. Astfel, prin întregul conţinut al melodiilor respective, postul TARAF TV a transmis un mesaj explicit electoral, în sensul de a fi votat candidatul Traian Băsescu.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că aceste melodii, care au constituit, în fapt, spoturi electorale, nu au fost asumate de candidatul promovat şi au fost transmise în alte emisiuni decât cele cu caracter electoral, fapt ce contravine regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României Modalitatea în care postul a difuzat melodiile, contravine în mod flagrant prevederilor deciziei menţionate mai sus, nefiind îndeplinite niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 6 din Decizia 853/2009. De exemplu, aceste melodii au fost difuzate în mod repetat, nu au fost asumate, prin conţinut şi prezentare, de candidatul promovat, au fost transmise în afara emisiunilor declarate de post ca fiind electorale, au avut o durată peste cea maximă permisă în cazul spoturilor electorale şi nu au avut marcajul corespunzător.

În concluzie, melodiile respective au constituit, în esenţă, spoturi electorale, prin care publicului îi era transmis îndemnul de a-l vota pe domnul Traian Băsescu, candidat la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României, pentru un nou mandat.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a fost de natură a afecta în mod semnificativ reflectarea echitabilă a campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea în funcţia supremă în stat şi de a prejudicia dreptul publicului de a-şi exercita dreptul la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, pentru a încuraja şi facilita exprimarea pluralistă a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul serviciilor de programe difuzate de post.

În consecinţă, postul TARAF TV a încălcat regulile de desfăşurare a campaniei electorale reglementate de legislaţia audiovizuală, transmiţând două melodii care au constituit, în mod implicit, spoturi electorale, prin care publicul era îndemnat să voteze un anumit candidat.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii referitoare la campania electorală, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu amendă în cuantum de 12.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 107/27.01.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 797.0/15.02.2005, pentru postul TARAF TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 12.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.
BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 12-16, sector 3,
C.U.I 15601491

pentru postul de televiziune TARAF TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1075/09.12.2009 privind amendarea cu 12.500 de lei a radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TARAF TV cu amendă în cuantum de 12.500 de lei, întrucât în ziua de 4 decembrie 2009 a difuzat două melodii al căror conţinut a avut un caracter explicit electoral, prin care publicul era îndemnat să voteze un anumit candidat.

Aceste melodii, care au constituit în mod implicit spoturi electorale, nu au fost asumate de candidatul promovat şi au fost transmise în alte emisiuni decât cele cu caracter electoral, fapt ce contravine regulilor de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.