Decizia nr. 1074 din 28.11.2008

28.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, et.8, sector 2

pentru postul de televiziune Prima TV
cu sediul în Slatina, str. Ana Ipătescu nr. 4A, jud. Olt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 10.11 - 23.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune PRIMA TV din Slatina, jud. Olt.

Postul de televiziune PRIMA TV din Slatina, jud. Olt aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 327.2/21.01.2005, decizia de autorizare nr. 1171.0/12.09.2006 şi reautorizare nr. 1171.1/07.11.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :
a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;
b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul de televiziune PRIMA TV a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL şi PSD-PC, în timp ce activitatea de campanie electorală a PD-L, UDMR, PRM, PNGCD sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementatre de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimetelor electorale.

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., pentru postul de televiziune PRIMA TV din Slatina, jud. Olt şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 15.30-16.30, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 10.11-23.11.2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul PRIMA TV a transmis informaţii numai cu privire la activitatea de campanie electorală a PNL şi PSD-PC, în timp ce activitatea electorală a PDL, UDMR, PRM, PNGCD sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

RĂSVAN POPESCU