Decizia nr. 1073 din 20.10.2010

19.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TV ANTENA 1 S.A. împotriva Deciziei CNA nr. 1050/12.10.2010

S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R1599030

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa dumneavoastră nr. 485/12.10.2010, înregistrată la C.N.A. cu nr. 13359/13.10.2010, cu privire la decizia C.N.A. de amendare a postului ANTENA 1 cu suma de 50.000 de lei pentru încălcarea unor dispoziţii legale din domeniul audiovizualului.

Solicitarea dumneavoastră viza înlocuirea sancţiunii amenzii cu somaţie publică.

Sub acest aspect, Consiliul a procedat la supunerea la vot a propunerii de reanalizare a situaţiei de fapt care a condus la aplicarea sancţiunii prin Decizia nr. 1050/12.10.2010 şi, în urma manifestării de voinţă a membrilor prezenţi, exprimată prin vot, propunerea de reanalizare nu a întrunit numărul legal de voturi.

În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul emite decizii în prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri ; or, propunerea de reanalizare a întrunit numai 5 voturi.