Decizia nr. 1072 din 28.11.2008

28.11.2008


envoyer l'article par mail title=


S.C. LIGONE INTERNTIONAL TV S.R.L.
cu sediul în Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. Dap. 5 jud. Suceava ;

pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 35A, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 10.11 - 23.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune 1 TV BACĂU.

Postul de televiziune 1 TV BACĂU aparţine radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNTIONAL TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1344.0/23.10.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;
b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;
c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul 1 TV BACĂU a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, PSD-PC şi PD-L, în timp ce activitatea de campanie electorală a PRM, PNGCD sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile de campanie electorală a partidelor menţionate nu au fost prezentate imparţial, întrucât reprezentanţii PNL au apărut de 71 ori, în timp ce reprezentanţii PSD-PC au apărut de 24 ori, iar ai PD-L de 6 ori.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementate de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimetelor electorale.

Faţă de aceste aspecte, având în vedere că radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNTIONAL TV S.R.L. a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNTIONAL TV S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1344.0/23.10.2007, pentru postul 1 TV BACĂU, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 din Decizia C.N.A. nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.


Către,
S.C. LIGONE INTERNTIONAL TV S.R.L.
Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D, ap. 5, jud. Suceava ;

pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU
Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 35A, jud. Bacău

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1072/28.11.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNTIONAL TV S.R.L. pentru postul 1 TV BACĂU şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul 1 TV BACĂU cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 10.11 - 23.11.2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul 1 TV BACĂU nu a transmis în mod imparţial informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor politice, întrucât reprezentanţii PNL au apărut de 71 ori, reprezentanţii PSD-PC au apărut de 24 ori, ai PD-L de 6 ori, iar activitatea electorală a PRM, PNGCD sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.