Decizia nr. 1071 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 12.500 lei a S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.,
pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE

S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. C.U.I. 21445850
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5
TÂRGOVIŞTE Jud. Dâmboviţa

pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
B-dul Libertăţii nr. 3-5
TÂRGOVIŞTE, Jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea informativă ,,Ştiri’’, din data de 02.12.2009, ediţiile de la orele 17.00, 20.00, 22.00 şi 24.00, precum şi din data de 03.12.2009, ediţiile de la orele 07.30, 10.00, 12.00 şi 15.00, difuzate de postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE.

Postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE aparţine radiodifuzorului S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 444.1/20.11.2008, decizia de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009, reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru localitatea Târgovişte).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d) şi ale art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

,,art. 3 alin. (1) lit. c) : Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevătute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiului imparţialităţii, respectiv tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

- alin. (2) lit. d) : Radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către candidaţi să nu conţină acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.’’

,,art. 5 - alin. (1) : În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni :

a) de promovare - în care candidaţii îşi prezintă şi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură ; acestea vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul « promovare electorală », afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ;

b) de dezbatere - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor, precum şi a jurnaliştilor, analiştilor, consultanţilor politici şi altor invitaţi ;

c) informative - în care activităţile de campanie ale candidaţilor sunt prezentate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi informare corectă a publicului ; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative şi intervenţii făcute în direct de către candidaţi.

- alin. (2) : Difuzarea în direct sau înregistrată a mitingurilor şi întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor activităţi de campanie ale candidaţilor este considerată emisiune de promovare electorală.

- alin. (3) : Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către candidaţi pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.’’

În fapt, în ziua de 02 decembrie 2009, postul Televiziunea Târgovişte a difuzat emisiunea informativă ,,Ştiri’’, ediţiile de la orele 17.00, 20.00, 22.00 şi 24.00, în care a fost transmisă o ştire, cu o durată de 4 minute şi 43 de secunde şi care a reprezentat un material video preluat de pe site-ul interro_liens_callback, sursă identificată ca atare de post, prin afişarea pe ecran.

În colţul din stânga, jos, al ecranului postul a afişat menţiunea : „Promovare electorală – PNL+PSD+PC+UDMR”.

Ştirea respectivă a conţinut declaraţiile domnului Crin Antonescu, făcute în cadrul unor mitinguri electorale, cu ocazia desfăşurării campaniei electorale pentru primul tur de scrutin, declaraţii care îl vizau, în mod negativ, pe unul dintre contracandidaţii săi, respectiv pe domnul Mircea Geoană, care era candidat şi în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Redăm din raportul de monitorizare :

Crin Antonescu : „Ruşine, d-le Geoană ! Gata, cu minciuna ! D-le Mircea Geoană, nu putem învinge împreună, pentru că dumneata i-ai invins până acum pe români. Mircea Geoană vrea să vorbească singur. Mircea Geoană vrea sa citească foile pe care i le dau alţii. Îl chem pe Mircea Geoană să vorbim despre subvenţiile în agricultură, care nu s-au dat un an de zile, când Mircea Geoana a avut Ministerul Agriculturii. [...] Îl chem pe mincinosul de Mircea Geoană să vorbim de salariile profesorilor’’.
[...] Dacă nu îl lasaţi să-l vada românii în faţa mea, în faţa celorlalţi candidaţi, luaţi-vă papuşa şi plecaţi acasă, lăsaţi-ne cu România !”
„[...] Mircea Geoană e un mincinos, mincinos atunci, mincinos acum. Eu nu sunt la fel cu Mircea Geoană.”
„[...] Mircea Geoană este inacceptabil ca preşedinte al României pentru că minte, pentru că n-are curaj, pentru că este tras de sfori de alţii [..] Toate lucrurile pe care le-am spus şi dumneavoastră le-aţi inventariat acum rămân în picioare. Sunt afirmaţii pe care continui să le susţin. Dumneavoastră credeţi că am greşit cu vreun centimetru ?

Acest material audiovizual a fost difuzat şi în emisiunile informative, din ziua de joi, 03.12.2009, ediţiile de la orele 07.30, 10.00, 12.00 şi 15.00.

Membrii Consiliului au constatat că emisiunile informative din zilele de 2 şi 3 decembrie 2009 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d) şi ale art. 5 din Decizia nr. 853/2009, întrucât au conţinut materiale de promovare electorală ale unuia dintre candidaţii de la primul tur electoral, în care erau aduse acuzaţii de natură morală la adresa unui candidat din turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că materialul audiovizual difuzat în emisiunile de ştiri, reprezentând declaraţiile domnului Antonescu făcute la diferite mitinguri electorale, a constituit, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Decizia nr. 853/2009, promovare electorală.

Potrivit acestor prevederi, difuzarea în direct sau înregistrată a mitingurilor şi întâlnirilor electorale, a conferinţelor de presă ori a altor materile audiovizuale electorale este considerată promovare electorală, iar difuzarea unor asemenea materiale electorale poate fi făcută numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală, dispoziţie legală pe care radiodifuzorul nu a respectat-o.

Legiuitorul a prevăzut că în emisiunile informative pot fi difuzate doar informaţii referitoare la activităţile de campanie ale candidaţilor, informaţii care trebuie prezentate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparţialitate şi informare corectă a publicului.

Fiind calificat ca material de promovare, conform dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Decizia nr. 853/2009, acesta ar fi putut fi difuzat numai în cadrul emisiunilor reglementate prin art. 5, respectiv în emisiuni de promovare electorală, iar nu într-o emisiune informativă, astfel cum a procedat radiodifuzorul.

Mai mult, Consiliul a constatat că, în fapt, postul a difuzat un material de promovare electorală a domnului Crin Antonescu din primul tur de scrutin electoral, deşi, la data difuzării acelui material, domnul Antonescu nu mai avea calitatea de candidat, acesta necalificându-se în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, material electoral care viza însă, în mod negativ, pe unul dintre candidaţii rămaşi în competiţie.

În consecinţă, postul a difuzat un material de promovare electorală a unui candidat care nu mai avea această calitate în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, material care a fost difuzat în alte emisiuni decât cele permise de dispoziţiile legale şi în care erau aduse acuzaţii de natură morală la adresa unui candidat rămas în competiţia electorală.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că postul nu a manifestat imparţialitate, înţelegând să difuzeze un material electoral al unei persoanei care nu avea nicio calitate în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, material prin intermediul căruia unuia dintre candidaţii rămaşi în competiţie în turul al doilea îi erau aduse prejudicii de imagine.

Conform legislaţiei audiovizuale în materie de campanie electorală, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor cu caracter electoral, astfel cum sunt definite la art. 5 din Decizia nr. 853/2009, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea principiului imparţialităţii, respectiv tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru nerespectarea legislaţiei referitoare la regulile de desfăşurare a campaniei electorale, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 12.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d) şi ale art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. (titularul licenţei audiovizuale nr. TV-C 444.1/20.11.2008, deciziei de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009, reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE din localitatea Târgovişte) se sancţionează cu amendă în cuantum de 12.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d) şi ale art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. C.U.I. 21445850
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5
TÂRGOVIŞTE Jud. Dâmboviţa

pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
B-dul Libertăţii nr. 3-5
TÂRGOVIŞTE, Jud. Dâmboviţa

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1071/09.12.2009 privind amendarea cu 12.500 lei a radiodifuzorului S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE cu amendă în cuantum de 12.500 lei, întrucât materialul audiovizual care a constituit promovare electorală a unui candidat în primul tur de scrutin, a fost difuzat în cadrul emisiunilor informative, din zilele de 2 şi 3 decembrie 2009, iar nu în cele de promovare electorală şi a conţinut acuzaţii de natură morală la adresa unui candidat rămas în competiţia pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Procedând astfel, postul nu a manifestat imparţialitate, înţelegând să difuzeze un material electoral al unei persoane care nu avea nicio calitate în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, material prin intermediul căruia unuia dintre candidaţii rămaşi în competiţie în turul al doilea îi erau aduse prejudicii de imagine.’’

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.