Decizia nr. 1070 din 19.10.2010

19.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ON AIR STUDIO S.R.L.,
pentru postul de radio ITSY BITSY din localitatea Focşani

S.C. ON AIR STUDIO S.R.L.
Str. Istriei nr. 4, bl. 21E, sc. 1, et. 1, ap. 9, sector 3
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 13451/14.10.2010, prin care radiodifuzorul S.C. ON AIR STUDIO S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul de radio ITSY BITSY din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.

Radiodifuzorul S.C. ON AIR STUDIO S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. R 667.5/26.07.2005 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1295.0/29.05.2007, nr. 1295.0-2/29.05.2009 pentru postul de radio ITSY BITSY din localitatea Focşani, judeţul Vrancea.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 9659/15.07.2010, S.C. ON AIR STUDIO S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pentru postul de radio ITSY BITSY din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, motivând probleme cu instalaţia electrică ce alimentează cu energie site-ul de emisie al staţiei locale a postului de radio ITSY BITSY din Focşani şi ca urmare a fost întreruptă emisia pe frecvenţa 97.6 Mhz.

Prin adresa de răspuns nr. 9703/16.07.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul de radio ITSY BITSY din localitatea Focşani, pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv până la data de 02.10.2010, cu menţiunea că reluarea emisiei va trebui notificată la C.N.A.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe ITSY BITSY din localitatea Focşani, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu.

În urma verificărilor efectuate în perioada 02-06.10.2010, inspectorul teritorial a constatat că nu a fost reluată emisia postului de radio ITSY BITSY, motiv pentru care a solicitat, telefonic, relaţii de la domnul Florin Velea, directorul tehnic al postului. Acesta a precizat că nu a fost reluată emisia, deoarece nu au plătit factura pentru energia electrică, iar asociaţia de locatari nu le mai permite să emită până nu se achită această factură, aspecte consemnate în raportul de constatare încheiat de inspectorul teritorial al CNA, întocmit în data de 06.10.2010.

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 12897/05.10.2010, radiodifuzorul a solicitat atât modificarea frecvenţei din 97.6 Mhz în 97.7 Mhz (menţionând că a achitat restanţele către ANCOM), cât şi prelungirea cu 30 de zile a termenului de întrerupere a difuzării serviciului de programe pentru postul de radio ITSY BITSY.

Consiliul Naţional al Audiovizualului şi-a exprimat acordul cu privire la solicitarea de modificare a frecvenţei din 97.6 Mhz în 97.7 Mhz, acord transmis radiodifuzorului prin adresa înregistrată sub nr. 13433/13.10.2010, cu precizarea că, după modificarea licenţei de emisie şi a autorizaţiei tehnice de funcţionare, radiodifuzorului îi revine obligaţia de a asolicita modificarea deciziei de autorizare audiovizuală.

Urmare acordului CNA cu privire la modificarea frecvenţei menţionate mai sus, prin adresa înregistrată sub nr. 13451/14.10.2010 radiodifuzorul S.C. ON AIR STUDIO S.R.L. a solicitat prelungirea cu încă 30 de zile a termenului de întrerupere a difuzării serviciului de programe pentru postul de radio ITSY BITSY.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. ON AIR STUDIO S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe ITSY BITSY, din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ON AIR STUDIO S.R.L. pentru postul de radio ITSY BITSY din localitatea Focşani, judeţul Vrancea, şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.