Decizia nr. 1070 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NOVA AS S.R.L.
cu sediul în localitatea Mediaş, Str. Mihai Eminescu nr. 4-7, jud. Sibiu

pentru postul de televiziune NOVA TV Mediaş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care postul NOVA TV a reflectat, în emisiunile cu caracter electoral difuzate în perioada 27 noiembrie – 5 decembrie 2009, programele politice şi activitatea de campanie electorală ale candidaţilor din turul doi al alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.

Postul de televiziune NOVA TV aparţine radiodifuzorului S.C. NOVA AS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TVC 081/22.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 585.0/20.01.2004).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NOVA AS S.R.L. a încălcat prevederile art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ;
c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în perioada monitorizată, postul NOVA TV a difuzat emisiuni de dezbatere electorală în cadrul cărora candidaţii, reprezentanţii partidelor politice şi ai alianţelor politice au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează : reprezentanţii candidatului Mircea Geoană au apărut timp de 77 de minute, în timp ce reprezentanţii candidatului Traian Băsescu nu au avut nicio apariţie.

Consiliul apreciază că o astfel de abordare a emisiunilor de dezbatere electorală a fost de natură a afecta semnificativ reflectarea campaniei electorale a candidaţilor care participă la competiţia pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 26^1 din Legea audiovizualului instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a reflecta campania electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, prin facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, lucru ce nu s-a întâmplat în cadrul emisiunilor electorale difuzate de post în perioada monitorizată.

De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 853/2009, radiodifuzorul avea obligaţia ca emisiunile electorale să fie difuzate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru şi de informare corectă a publicului.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii aflaţi în competiţie electorală să fie trataţi în mod echitabil şi echilibrat, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de un tratament egal.

La art. 2 din aceeaşi Decizie se prevede că, pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice şi private de radio şi de televiziune este egal şi gratuit. În lumina acestor dispoziţii şi în spiritul asigurării unei desfăşurări echilibrate a campaniei electorale, legiuitorul a reglementat un cadru egal aplicabil tuturor candidaţilor, astfel încât aceştia să beneficieze de posibilitatea reală de a se face cunoscuţi publicului, care să conducă la exercitarea dreptului la vot în deplină cunoştinţă de cauză.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, coroborate cu prevederile art. 91 alin. (1) şi (2) din Consiliul Naţional al Audiovizualului, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NOVA AS S.R.L. pentru postul de televiziune NOVA TV din localitatea Mediaş.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. NOVA AS S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NOVA TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada 27 noiembrie – 5 decembrie 2009, nu a asigurat o prezentare echitabilă, echilibrată şi imparţială a campaniei electorale desfăşurate de candidaţii din turul doi al alegerilor la funcţia de Preşedinte al României.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, domnul Mircea Geoană sau reprezentanţii ori susţinătorii acestuia au beneficiat de o prezenţă în emisiuni timp de 77 de minute, în timp ce domnul Traian Băsescu sau reprezentanţii ori susţinătorii acestuia nu au fost prezenţi în nicio emisiune de dezbatere pe teme electorale.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, toţi candidaţii trebuie să fie trataţi obiectiv şi echidistant, să beneficieze de o prezentare echilibrată şi de posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.