Decizia nr. 1069 din 19.10.2010

19.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. KRIM PRESS S.A.,
cu sediul în Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 25, judeţul Maramureş

pentru postul de televiziune Axa Transilvania

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 13418/13.10.2010 şi a analizat situaţia prezentată de Serviciul Licenţe-Autorizări cu privire la funcţionarea postului de televiziune Axa Transilvania.

Postul de televiziune Axa Transilvania aparţine radiodifuzorului S.C. KRIM PRESS S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 122.5/07.07.2005, decizia de autorizare nr. 1165.0/27.07.2006 şi reautorizare nr. 1165.2/07.07.2010).

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 2863/03.03.2010, S.C. TRANSILVANIA MEDIA TRUST S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pe o perioadă de 90 de zile, pentru postul Axa Transilvania, motivând existenţa unor probleme tehnice la echipamentele de emisie.

Prin adresa de răspuns nr. 2909/03.03.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul Axa Transilvania, respectiv în perioada 03.03.2010-03.06.2010.

Ulterior, în sedinţa publică din data de 07.07.2010, Consiliul a aprobat cedarea licenţei audiovizuale nr. S-TV 122.5/07.07.2005 de la S.C. TRANSILVANIA MEDIA TRUST S.R.L. către S.C. KRIM PRESS S.A. cu asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe Axa Transilvania, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu, motiv pentru care, prin adresa nr. 9530/13.07.2010, Consiliul a solicitat radiodifuzorului să comunice care este situaţia actuală a postului pentru care deţine licenţă audiovizuală.

Ca urmare a acestui fapt, S.C. KRIM PRESS S.A. a răspuns prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 10061/27.07.2010, aducând la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul Axa Transilvania, invocând necesitatea amenajării studioului, precum şi testarea şi ajustarea echipamentelor audio-video.

Prin adresa nr. 11728/09.09.2010, Consiliul a somat radiodifuzorul S.C. KRIM PRESS S.A. să comunice situaţia serviciilor de programe cu denumirea Axa Transilvania având în vedere că a expirat şi următorul termen de 90 de zile de prelungire a perioadei de întrerupere a emisiei.

La data de 13.10.2010, prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 13418, S.C. KRIM PRESS S.A. a solicitat acordarea unui nou termen de 45 de zile întrucât amânarea difuzării serviciului de programe se datorează unor situaţii neaşteptate intervenite în organizarea structurii televiziunii.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. KRIM PRESS S.A. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe Axa Transilvania pentru 180 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenelor pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. KRIM PRESS S.A. pentru postul Axa Transilvania, şi dispune intrarea în legalitate în termen de 45 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.