Decizia nr. 1069 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.,
cu sediul în Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter, jud. Neamţ CUI R : 13810424

pentru postul de televiziune UNU TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 17573 şi 17639/06.12.2009, cu privire la modul în care postul UNU TV a respectat prevederile Deciziei CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, după ce campania s-a încheiat.

Postul de televiziune UNU TV aparţine radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 223/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 451.0/15.11.2001 şi reautorizare nr. 451.1/08.04.2003).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 8 din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.

În fapt, postul de televiziune UNU TV a difuzat în ziua votării, respectiv 06 decembrie 2009, emisiunea „Studio electoral – Ediţie specială”, în intervalul orar 07.00-21.00, emisiune moderată, de d-na Irina Raicu şi de d-nii Viorel Andrei şi Gabriel Apetrii.

În intervalul orar 07.10-08.00, în emisiune au fost prezenţi dl. Vasile Pruteanu - Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ şi vicepreşedinte PD-L şi dl. Puşcaşu Bogdan - Citymanager Piatra Neamţ, care au discutat despre realizările din judeţ şi despre imprtanţa continuării investiţiilor, iar ulterior, a fost invitat dl. Gheorghe Ştefan – primarul oraşului Piatra Neamţ şi preşedinte PD-L, care a vorbit despre votare şi importanţa votului.

Între orele 11.40-12.15, moderatorul Gabriel Apetrii şi invitatul său, dl. Laurenţiu Leureanu – primarul oraşului Roman, au comentat despre posibile fraude electorale făcute de primarul oraşului Tazlău – membru PSD, care ar fi oferit alegătorilor presupuse mite electorale.

Cităm din raportul de monitorizare :

„Gabriel Apetrii – la Tazlau spunea chiar primarul municipiului Piatra Neamt dl. Gh. Ştefan, că primarul de acolo, membru al PSD, stă cu plicuri de bani în buzunar şi încearcă să deturneze voinţa alegătorilor, să le cumpere voturile, de parcă ceea ce vrem noi să facem astăzi este o marfă de vânzare pe tarabă.
Laurenţiu Leureanu – Exact şi eu nu mai cred că românii sunt cei din anii’ 90, atunci când datorită perioadei destul de lungi de închistare, de mesaje foarte lungi şi controlate şi manipulatorii, oamenii sigur că puteau fi mai uşor manipulaţi, eu cred că acuma oamenii au o privire mult mai largă , oamenii au simţit prin propriile simţuri, dacă ne referim măcar la ce s-a întamplat la Timişoara, acolo unde în piaţă la teatru a fost o adunare spontană împotriva steagurilor roşii din acea piaţă, pentru că acolo au murit oameni pentru ca noi astăzi iată să putem vorbi liberi să ne exprimăm punctele de vedere.”

Analizând cele două rapoarte de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, întrucât, pe de parte, a difuzat, după încheierea campaniei electorale, o emisiune cu caracter vădit electoral, respectiv, „Studio Electoral-Ediţie specială”, iar pe de altă parte, în cadrul acesteia, au fost invitaţi reprezentanţi ai Partidului Democrat-Liberal, care au făcut comentarii cu conţinut electoral de natură să influenţeze opţiunea electoratului.

Or, potrivit dispoziţiilor legale, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.

În condiţiile în care campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României se încheiase în data de 05 decembrie 2009 la ora 7.00 şi având în vedere dispoziţiile legale invocate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, după încheierea campaniei electorale, respectiv, în ziua votării, o emisiune în care au fost făcute comentarii cu caracter electoral, în cadrul căreia au fost invitaţi reprezentanţi ai Partidului Democrat-Liberal, fapt interzis de dispoziţiiile legale invocate.

Faţă de aceste aspecte, şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, prin Decizia CNA nr. 1043/06.12.2009, pentru încălcarea dispoziţiilor privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. EUROMEDIA TV S.R.L., (titular al licenţei audiovizuale nr. TV 223/15.06.2000, al deciziei de autorizare nr. 451.0/15.11.2001 şi reautorizare nr. 451.1/08.04.2003) pentru postul de televiziune UNU TV, se sancţionează cu amendă în cuantum 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 8 din Decizia CNA nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.


Către,

S.C. EUROMEDIA TV S.R.L.
Str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. C1, parter,
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, C.U.I. 13810424

pentru postul UNU TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1069/09.12.2009 privind amendarea cu 5.000 de lei a radiodifuzorului S.C. EUROMEDIA TV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune UNU TV cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, întrucât în emisiunea cu caracter electoral „Studio electoral - Ediţie specială”, difuzată în data de 06 decembrie 2009, ziua votării, au fost invitaţi reprezentanţi ai unui partid politic, care au făcut comentarii cu caracter vădit electoral, fapt ce contravine prevederilor art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.