Decizia nr. 1067 din 19.10.2010

19.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, et. 6, ap. 14A, sector 2, CUI RO 15639046

pentru postul de televiziune FILM+

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 12629/29.09.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmului „Cine e tăticul tău ?”, difuzat de postul FILM+ în data de 08.09.2010, începând cu ora 15.00.

Postul de televiziune FILM+ aparţine S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 197.1/13.12.2007 şi decizia de autorizare nr. 1599.0/07.04.2009).

Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost sesizat prin adresa nr. 12629/29.09.2010, de către ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLETHEZ (Comisia Naţională de Radio şi Televiziune-ORTT) din Ungaria, autoritatea cu atribuţii în domeniul audiovizualului, în legătură cu difuzarea de către postul FILM+ (post ce aparţine S.C. IKO România S.R.L., radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României), în data de 08.09.2010, începând cu ora 14.00, ora Ungariei, respectiv ora 15.00, ora României, a filmului „Cine e tăticul tău ?”, care, potrivit sesizării, a avut un conţinut nepotrivit orei la care a fost difuzat.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi vizionând fragmente din filmulul ce a făcut obiectul sesizării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 21 alin. (1) coroborate cu ale art. 18 lit. d) raportat la art. 16 alin (3) lit. b), e), f), k) şi l) şi art. 17 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (1), producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. d) - producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani - se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00 şi însoţite permanent de semnul de avertizare “15”.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale în funcţie de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Lit. b), e), f), k) şi l) ale articolului prevăd următoarele criterii :

- lit. b) : utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
- lit. e) : numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
- lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
- lit. k) calitatea şi tipologia limbajului ;
(...)
- lit. l) genul sau temele producţiilor audiovizuale".

Conform art. 17 din Decizia CNA nr. 187/2006, în clasificarea filmelor radiodifuzorii se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, sub care filmul a fost difuzat în alte ţări.

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, filmul „Cine e tăticul tău ?” a fost difuzat, în România, la ora 15.00 şi a fost încadrat cu semnul de avertizare „AP”.

Difuzarea fimului a debutat cu un vis al personajului principal, Chris Hughes, în care era reprezentată o partidă de sex între acesta şi fata de care este îndragostit, Brittany Van Horn. Pe parcursul filmului, au fost difuzate scene de nuditate, precum şi scene în care violenţa este prezentată ca un mijloc de rezolvare a unor probleme între tineri, limbajul folosit fiind unul vulgar.

Redăm din raportul de monitorizare : „Brittany Van Horn : Ah ! Pregătit ? Ah !
Chris Hughes : O, da !
Brittany Van Horn : Mai tare ! Fi agresiv ! Ah !
Chris Hughes : Da, da.
Brittany Van Horn : Ah ! Da. Chris ! Chris, ce tare eşti ! Ah ! Da.
Imagini cu cei doi făcând sex în pat.
Brittany Van Horn : Tu eşti cel mai bun, cel mai bun. Ah ! Ah, Chris ! Mai tare !
Chris Hughes : Da, da ! Aşa. Ah ! O, da ! Nu mă muşca, baby, ăsta nu e şniţel.
Brittany Van Horn : Ne prostim ?
Chris Hughes : O, da. Pedepseşte-mă ! Sunt un porc.
Brittany Van Horn : Purcelul să pedepsească porcul.
Chris Hughes : O, da. Aşa, aşa. Oh ! Fluieră-mi ceva.
(01:21 trezindu-se o vede pe mama lui lângă el)
Chris Hughes : Aa...
Beverly Hughes (mama lui Chris) : Aa... Chris, dragă, iar ai visat ora de muzică ? Eşti transpirat tot. Şi cearceaful este umed. Dragă... Dragule...”

Vizionând fragmente din înregistrarea filmului “Cine e tăticul tău ?”, membrii Consiliului au constatat că această producţie a fost încadrată greşit şi difuzată într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul acesteia (scene cu conţinut explicit sexual, obscenitate, etc.), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului..

Astfel, postul de televiziune FILM+ a încadrat filmul „Cine e tăticul tău ?” ca fiind o producţie audiovizuală care poate fi vizionată de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia (semnul de avertizare „AP”). Or, dat fiind faptul că dialogul personajelor din film a conţinut expresii triviale, precum şi împrejurarea că au fost prezentate scene de sex, violenţă şi nuditate filmul ar fi trebuit difuzat în intervalul orar 22.00-06.00, şi încadrat cu semnul de avertizare „15”.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L. titular al licenţei audiovizuală nr. S-TV 197.1/13.12.2007 şi deciziei de autorizare nr. 1599.0/07.04.2009, pentru postul de televiziune FILM+, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) coroborate cu ale art. 18 lit. d) raportat la art. 16 alin (3) lit. b), e), f), k) şi l) şi art. 17 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L.
Bucureşti, str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, et. 6, ap. 14A, sector 2, CUI RO 15639046

pentru postul de televiziune FILM+

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1067/19.10.2010 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. IKO ROMÂNIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune FILM+ cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât filmul „Cine e tăticul tău ?”, difuzat în ziua de 8 septembrie 2010, începând cu ora 15.00, care a conţinut scene cu violenţă şi conotaţii sexuale a fost încadrat greşit şi transmis într-un interval orar accesibil minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 21 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.