Decizia nr. 1067 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. TELEVIVA S.R.L.
cu sediul în Farcaşa, jud. Neamţ, CUI 15591177 pentru localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. cu nr. 14608/13.10.2009, privind reţeaua de cablu din localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ aparţinând S.C. TELEVIVA S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TELEVIVA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1265.1/30.09.2004 pentru localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELEVIVA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 23 noiembrie 2009, în localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. TELEVIVA S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : KANAL D, ANTENA 3, HALMARK, EUFORIA LIFESTYLE TV, KISS TV, B1TV, ANTENA 2, ROMANTICA, 1 TV NEAMT , DIRECT DIGITAL TV, TV NEPTUN, PARTY TV, U TV, TCM şi TRINITAS, iar programele CANAL TELESHOP şi TV SPORT, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. TELEVIVA S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. TELEVIVA S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1265.1/30.09.2004 pentru localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TELEVIVA S.R.L.
Farcaşa, jud. Neamţ, CUI 15591177

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1067/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TELEVIVA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELEVIVA S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Grinţieş, judeţul Neamţ, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”