Decizia nr. 1066 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L.
cu sediul în Perişoru, comuna Perişoru, jud. Călăraşi, CUI 16910568

pentru localitatea Perişoru, judeţul Călăraşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. cu nr. 14612/13.10.2009, privind reţeaua de cablu din localitatea Perişoru, judeţul Călăraşi aparţinând S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A5578/22.06.2006 pentru localitatea Perişoru, judeţul Călăraşi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 26 noiembrie 2009, în localitatea Perişoru, judeţul Călăraşi, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASĂ TV, PRO CINEMA, SPORT.RO, HBO, ETNO TV, DISNEY, REALITATEA TV, TARAF TV, FAVORIT, KANAL D, OTV, EUFORIA LIFESTYLE TV, DIRECT DIGITAL TV, AXN, MYNELE, B1 TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, ANTENA 3, SPERANTA TV, MUSIK CHANNEL, PRO TV, ANTENA 2, ANTENA 1, PRIMA TV, NATIONAL TV, MINIMAX, iar programele TVR CULTURAL, TVR INTERNATIONAL, TV5 , TVR INFO şi TVR 3, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR 3, TVR INFO şi TVR CULTURAL), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscrise în aviz programele TVR 3, TVR INFO şi TVR CULTURAL, la data controlului acestea nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A5578/22.06.2006 pentru localitatea Perişoru, judeţul Călăraşi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L.
Perişoru, comuna Perişoru, jud. Călăraşi, CUI 16910568

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1066/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Perişoru, judeţul Călăraşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. GLOBAL TELECOM S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Perişoru, judeţul Călăraşi,a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât, deşi avea obligaţia de a retransmite programele TVR 3, TVR INFO şi TVR CULTURAL ale Societăţii Române de Televiziune, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, acesta nu le retransmitea."