Decizia nr. 1063 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. STRONG TVT S.R.L.
cu sediul în Tinca, str. Republicii nr. 78, jud. Bihor
CUI 13638656

pentru localitatea Tinca, judeţul Bihor

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. cu nr. 14605/13.10.2009, privind reţeaua de cablu din localitatea Tinca, judeţul Bihor aparţinând S.C. STRONG TVT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. STRONG TVT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A2000/16.03.2004 pentru localitatea Tinca, judeţul Bihor.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. STRONG TVT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 3 noiembrie 2009, în localitatea Tinca, judeţul Bihor, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. STRONG TVT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASĂ TV, SPORT. RO, ANIMAL PLANET, ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, B1 TV, CARTOON NETWORK, CREDO TV, DIGI SPORT, DIRECT DIGITAL TV, DISCOVERY CHANNEL, ETNO TV, EUFORIA LIFESTYLE TV , GSP TV, KANAL D, KISS TV, MINIMAX, PRO TV, REALITATEA TV, SPORT KLUB, TRINITAS TV, VIASAT TV 1000, iar programele TVR CULTURAL, FAVORIT TV şi N24, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. STRONG TVT S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR 3, TVR INFO şi TVR CULTURAL), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscris în aviz programul TVR CULTURAL, la data controlului acesta nu era retransmis.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. STRONG TVT S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. STRONG TVT S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A2000/16.03.2004 pentru localitatea Tinca, judeţul Bihor, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. STRONG TVT S.R.L.
Tinca, str. Republicii nr. 78, jud. Bihor
CUI 13638656

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1063/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. STRONG TVT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Tinca, judeţul Bihor, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. STRONG TVT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Tinca, judeţul Bihor, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât, deşi avea obligaţia de a retransmite programele TVR 3, TVR INFO şi TVR CULTURAL ale Societăţii Române de Televiziune, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, acesta nu le-a retransmis."