Decizia nr. 1062 din 28.11.2008

28.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2.500 a S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
C.F. : 3046355
cu sediul în Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov

pentru postul RTT din Braşov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind modul în care a fost reflectată, în emisiunile de ştiri difuzate în perioada 10 - 23.11.2008, activitatea de campanie electorală a partidelor politice pentru alegerile în Camera Deputaţilor şi a Senatului, de către postul de televiziune RTT.

Postul RTT aparţine radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071/09.12.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 086.0/03.11.1994 şi de reautorizare nr. 086.1/04.03.2003).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 792/2008, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, desfăşurarea unei campanii electorale cu respectarea următoarelor principii :

a) echitate - fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului ;

b) echilibru - o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor electorali ;

c) imparţialitate - obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi competitorii electorali obiectiv şi echidistant.

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada menţionată, postul de televiziune RTT a transmis numai informaţii despre activităţile de campanie electorală a reprezentanţilor PNL, PSD-PC, PD-L, PNGCD şi PNŢCD, în timp ce activitatea de campanie electorală a UDMR, PVE, PRM sau a altor formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile de campanie electorală ale primelor cinci partide nu au fost prezentate imparţial, întrucât reprezentanţii PD-L au apărut de 133 ori, în timp ce reprezentanţii PSD-PC şi PNŢ-CD au apărut de câte 2 ori, iar cei ai PNL şi PNGCD şi au avut câte o singură apariţie.

Procedând astfel, radiodifuzorul nu a respectat principiile echităţii, echilibrului şi imparţialităţii reglementatre de dispoziţiile art. 3 din Decizia CNA nr. 792/2008.

Principiile enunţate presupun ca toţi candidaţii şi competitorii electorali să fie trataţi obiectiv şi echidistant, astfel încât fiecare dintre aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului, beneficiind de o prezentare proporţională cu importanţa evenimentelor electorale.

Faţă de aceste aspecte, având în vedere că radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, modificată.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului, coroborat cu ale art. 20 din Decizia CNA nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071/09.12.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 086.0/03.11.1994 şi de reautorizare nr. 086.1/04.03.2003) pentru postul RTT, se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale art. 3 din Decizia nr 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale.


Către,

S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
cu sediul în Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov
C.F. : 3046355

pentru postul RTT din Braşov

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1062/28.11.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., pentru postul RTT, şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RTT cu amendă în cuantum de 2500 lei, întrucât, în cadrul emisiunilor de ştiri electorale, difuzate în perioada 10 – 23 noiembrie 2008, nu a prezentat în mod echitabil, echilibrat şi imparţial informaţii cu privire la activităţile de campanie electorală ale candidaţilor sau competitorilor electorali la alegerile parlamentare.

Astfel, în perioada menţionată, postul RTT nu a transmis în mod imparţial informaţii cu privire la activitatea de campanie electorală a partidelor implicate în alegerile parlamentare, în sensul că reprezentanţii PD-L au apărut de 133 ori, cei ai PSD-PC şi PNŢ-CD de câte 2 ori, iar cei ai PNL şi PNGCD au avut câte o singură apariţie, în timp ce activitatea de campanie electorală a celorlalte formaţiuni politice nu a fost reflectată deloc.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 3 din Decizia privind principiile şi regulile de desfăşurare a campaniei electorale, care dispun că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta activităţile de campanie electorală în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, oferind tuturor candidaţilor posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.