Decizia nr. 1062 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.,
pentru localităţile Satul Nou şi Muntenii de Sus, judeţul Vaslui

S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. CUI 3552492
Str. Fraternităţii nr. 9
GALAŢI Jud. Galaţi,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţelele de cablu din localităţile Satul Nou şi Muntenii de Sus din judeţul Vaslui, aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 1832.2/12.09.2006, Anexa aprobată la data de 29.01.2008 pentru localităţile Satul Nou şi Muntenii de Sus din judeţul Vaslui.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în ziua de 11 noiembrie 2009, în localităţile Satul Nou şi Muntenii de Sus din judeţul Vaslui, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele 7 programe : CARTOON NETWORK, ACASĂ, SPORT.RO, DDTV, ANIMAL PLANET, MYNELE şi DISCOVERY .

Programele TVR CULTURAL, BABY TV, SPERANŢA, TV NEPTUN, FRANCE 24 şi TV5 MONDE EUROPE, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu la data de 29.01.2008, nu erau retransmise.

De asemenea, în baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune (aşa cum sunt TVR Cultural, TVR Info şi TVR 3) destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, în localităţile Satul Nou şi Muntenii de Sus din judeţul Vaslui, distribuitorul nu retransmitea programele TVR Cultural şi TV5, deşi aceste programe sunt înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, iar programele TVR Info şi TVR 3 nu sunt înscrise în oferta de servicii de programe şi nu sunt retransmise, deşi distribuitorul are această obligaţie legală, conform prevederilor invocate mai sus.

Ţinând cont de faptul că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. (având avizul de retransmisie nr. A 1832.2/12.09.2006, Anexa aprobată la data de 29.01.2008 pentru localităţile Satul Nou şi Muntenii de Sus din judeţul Vaslui) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin.(3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. CUI 3552492
Str. Fraternităţii nr. 9
GALAŢI Jud. Galaţi

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1062/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Satul Nou şi Muntenii de Sus, din judeţul Vaslui, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Satul Nou şi Munteni de Sus din judeţul Vaslui, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. nu a respectat nici prevederile art. 82 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune (aşa cum sunt TVR CULTURAL, TVR Info şi TVR 3) destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5)."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.