Decizia nr. 1061 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.,
pentru localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa

S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. C.U.I. 24166583
B-dul Banu Manta nr. 10, etaj 3, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, aparţinând S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7014.1/17.07.2009, Anexa aprobată la data 17.07.2009 pentru localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 23 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Conform prevederilor art. 23 din Codul audiovizualului :

  • „alin. (2) : Retransmisia de către distribuitorii de servicii a producţiilor audiovizuale din categoria celor prevăzute la art. 18 lit. f) - producţii interzise copiilor sub 18 ani : filme şi emisiuni pornografice al căror scop principal este prezentarea în detaliu a actului sexual, a modalităţilor de satisfacere a dorinţelor sexuale sau emisiuni audiovizuale în care se prezintă un act sexual real, indiferent de modalitatea de filmare - este permisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (5), în cazul retransmisiei de tip analogic, respectiv la alin. (4) şi (5), în cazul retransmisiei de tip digital.
  • alin. (3) : Producţiile audiovizuale prevăzute la lit. f) pot fi retransmise analogic numai în intervalul orar 1.00-5.00, codat şi în cadrul pachetelor opţionale."

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 26.11.2009, în localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele 64 de programe : PRO TV, ACASĂ, REALITATEA TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, ANTENA 2, ANTENA 3, EUFORIA, SPORT.RO, N24, NAŢIONAL TV, FAVORIT, EUROSPORT, ZONE REALITY, ROMANTICA, AXN, CARTOON NETWORK, MINIMAX, EUROSPORT 2, SPORT KLUB, TCM, HALLMARK, VIASAT HISTORY, AXN CRIME, KANAL D, MONEY CHANNEL, SPORT 1, NEPTUN TV, DISNEY, KISS TV, SUD EST TV, AXN SCI FI, PV TV, ZONE CLUB, JIM JAM, VH1, TVRM EDU, PRO CINEMA, NATIONAL WILD, MOVIES 24, BOOMERANG, PARTY TV, CNN, MTV, ETNO, TARAF TV, PRIMA TV, DDTV, OTV, TRINITAS, B1TV, UTV, TELESPORT, ANTENA1, HBO COMEDY, HBO, BBC PRIME, CINEMAX 1, CINEMAX 2, EXTREME SPORT, MUSIC MIX, BLUE HUSLER, HUSLER şi SUPER 1.

De asemenea, în baza aceluiaşi raport întocmit de inspectorul teritorial, membrii Consiliului au mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 23 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului, întrucât, în localitatea Slobozia, programul MUSICMIX/SUPER 1 (program dedicat adulţilor) era retransmis la liber, necodat, în pachetul de bază, după ora 24.00. Or, potrivit dispoziţiilor invocate, producţiile pornografice, interzise copiilor sub 18 ani, pot fi retransmise analogic numai codat şi în cadrul pachetelor opţionale, în intervalul orar 1.00-5.00.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 23 alin (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 162 alin. (1) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. (avizul de retransmisie nr. A 7014.1/17.07.2009, Anexa aprobată la data 17.07.2009 pentru localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa) se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 23 alin (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. C.U.I. 24166583
B-dul Banu Manta nr. 10, etaj 3, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1061/09.12.2009 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 23 din Codul audiovizualului, întrucât a retransmis necodat şi în pachetul de bază un program pentru adulţi.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.