Decizia nr. 106 din 28.02.2013

28.02.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.
C.U.I. 5888716 Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75
Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 februarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la retransmisia serviciilor de programe în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Bucureşti, Drobeta-Turnu Severin, Piteşti, Reşiţa, Timişoara, Iaşi, Arad, Baia Mare, Braşov, Constanţa, Galaţi, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Vaslui, Tulcea, Cluj-Napoca, Focşani, Oradea, Suceava, Craiova, Deva, Târgovişte, Bistriţa, Alba Iulia, Slatina, Piatra Neamţ, Bacău şi Buzău, reţele ce aparţin S.C. RCS & RDS S.A

Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A., deţine următoarele avize de retransmisie, în localităţile :
- nr. A0533.4/29.11.2011, pentru localitatea Bucureşti ;
- nr. A3832.2./15.03.2011, pentru localitatea Drobeta-Turnu Severin
- nr. A3833.14/24.05.2012, pentru localitatea Piteşti ;
- nr. A3830.6/20.11.2012, pentru localitatea Reşiţa ;
- nr. A4464.8/20.11.2012, pentru localitatea Timişoara ;
- nr. A0535.5/25.04.2006, pentru localitatea Iaşi ;
- nr. A0526.8/17.07.2012, pentru localitatea Arad ;
- nr. A6980.3/ 30.10.2012, pentru localitatea Baia Mare ;
- nr. A5322.7/15.03.2011, pentru localitatea Braşov ;
- nr. A0525.6/ 14.06.2012, pentru localitatea Constanţa ;
- nr. A6722.3/30.10.2012, pentru localitatea Galaţi ;
- nr. A5022.2/24.05.2012, pentru localitatea Râmnicu Vâlcea ;
- nr. A0532.5/13.09.2012, pentru localitatea Sibiu ;
- nr. A5475.2/06.09.2011, pentru localitatea Vaslui ;
- nr. A7586 /02.10.2012, pentru localitatea Tulcea
- nr. A6721.3/17.07.2012, pentru localitatea Cluj Napoca ;
- nr. A6880.5/30.10.2012, pentru localitatea Focşani ;
- nr. A0861.13/30.10.2012, pentru localitatea Oradea ;
- nr. A6719.1/15.03.2011, pentru localitatea Suceava ;
- nr. A3831.4/24.05.2012, pentru localitatea Craiova ;
- nr. A5325.2/25.11.2008, pentru localitatea Deva ;
- nr. A4464.8/20.11.2012, pentru localitatea Târgovişte
- nr. A6882.1/15.10.2009, pentru localitatea Bistriţa
- nr. A6907.4/30.10.2012, pentru localitatea Alba Iulia ;
- nr. A0536.4/24.05.2012, pentru localitatea Slatina ;
- nr. A7484/14.06.2012, pentru localitatea Piatra Neamţ ;
- nr. A6723/04.12.2007, pentru localitatea Bacău ;
- nr. A7155/12.11.2009, pentru localitatea Buzău.

De asemenea, distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A4069.1/22.08.2005, pentru platforma DTH, cu acoperire naţională (România).

Analizând raportul, membrii Consiliului au constatat că S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 27 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii media audiovizuale pot retransmite serviciile de programe 18+ numai în intervalul orar 1.00-5.00.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA, în lunile ianuarie – februarie 2013, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile menţionate anterior, reţele ce aparţin distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A., s-a constatat că programele pentru adulţi (18+) SUPER ONE HD (în format SD) şi SUPER ONE HD (în format HD), ambele programe cu conţinut identic, erau retransmise în intervalul orar 0.00-24.00, în sistem digital, restricţionat, în cadrul pachetului opţional de programe numit ”ADULT”, dedicat exclusiv adulţilor.

De asemenea, s-a mai constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice, prin platforma DTH, cu acoperire naţională (România), distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A.

a retransmis programul pentru adulţi (18+) SUPER ONE, în intervalul orar 00.00-24.00, (în varianta de rezoluţie standard definition-SD), restricţionat, cu ajutorul unui receptor digital (cu sistem control parental).

Membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 27 alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât a retransmis programe pentru adulţi (18+) într-un interval orar interzis de norma legală invocată, retransmiţând, practic, respectivele programe, în mod continuu, 24 de ore din 24. Or, reglementările din Codul audivizualului prevăd că programele 18 +, numite generic programe pentru adulţi, se pot retransmite numai în intervalul orar 1.00-5.00, chiar dacă sunt retransmise în sistem digital şi restricţionate prin intermediul unui sistem de control parental.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.