Decizia nr. 1059 din 27.11.2008

27.11.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ROBY SAT TV S.R.L.
cu sediul în localitatea Unirea, Oraş Odobeşti, jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 noiembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit, în urma reclamaţiei nr. 17481/25.11.2008, de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Puieştii de Sus, jud. Buzău, ce aparţine S.C. ROBY SAT TV S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. ROBY SAT TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 5545.1/13.12.2007 pentru localitatea Puieştii de Sus, jud. Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. ROBY SAT TV S.R.L. a încălcat prevederile 5 alin. (1^1), ale art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise.

Conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 12/2003, astfel cum a fost modificată, S.C. ROBY SAT TV S.R.L. avea obligaţia legală să aducă la cunoştinţa CNA modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 25 noiembrie 2008, în localitatea Puieştii de Sus, jud. Buzău, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. ROBY SAT TV S.R.L. se retransmiteau în plus faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : SPORT.RO, MINIMAX, PRO TV (sigla DIGI), ACASĂ TV (sigla DIGI), GSP TV (sigla DIGI), CARTOON NETWORK, EUROSPORT, ANIMAL PLANET, B1 TV, CITY TV, ETNO TV, DISCOVERY CHANNEL, MYNELE TV, TRINITAS TV şi NATIONAL GEOGRAPHIC.

Din analiza raportului de inspecţie rezultă că programele TVR CULTURAL, TVR INTERNAŢIONAL, ALPHA TV, CANAL TELESHOP, CREDO TV, DIRECT DIGITAL TV, PARTY TV, FLUX TV şi UTV, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţea.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au mai constatat că S.C. ROBY SAT TV S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Instrucţiunii nr. 3/2004, prevederi potrivit cărora distribuitorii de servicii au obligaţia să includă în oferta de servicii de programe şi să retransmită programele publice de televiziune, respectiv TVR Cultural şi TVR 3.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat dispoziţiile art. 5 alin. (1^1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii de programe televizate, indiferent de modalitatea de transmisiune, trebuie să includă în mod obligatoriu în grila de programe şi să difuzeze la momentul transmiterii şi în integralitatea lor programele televizate finanţate din fonduri publice ori cele stabilite prin angajamente internaţionale, aşa cum este şi programul TV5.

S-a mai constatat că programele PRO TV, ACASĂ TV şi GSP se retransmiteau, la data controlului, prin sistemul DTH (prin sigla DIGI), fapt ce contravine prevederilor legale.

Sistemul DTH înseamnă „direct to home”, fiind astfel, un sistem digital individual de recepţie al programelor TV prin satelit.

Programele recepţionate prin sistemul DTH nu au drept scop retransmiterea lor prin reţele de cablu, aşa cum a procedat distribuitorul de servicii.

În opinia Consiliului, retransmiterea în reţelele de cablu a programelor prin sistemul DTH de către unii distribuitori de servicii, în speţă S.C. ROBY SAT TV S.R.L., reprezintă o formă de eludare a legii, care afectează piaţa audiovizualului din România, faţă de care Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitate de autoritate unică de reglementare, are obligaţia de a o supraveghea în aşa fel încât concurenţa să se manifeste în limitele şi cu respectarea prevederilor legale.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. ROBY SAT TV S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Puieştii de Sus, jud. Buzău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ROBY SAT TV S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Puieştii de Sus, jud. Buzău, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.”

De asemenea, distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 5 din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii de programe televizate au obligaţia să includă în grila de programe şi să difuzeze la momentul transmiterii şi în integralitatea lor programele televizate finanţate din fonduri publice ori cele stabilite prin angajamente internaţionale, aşa cum este şi programul TV5.