Decizia nr. 1059 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. ALTESA COM S.A.,
cu sediul în VASLUI, str. Călugăreni, bl. 9, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. VASLUI CUI : 16154022

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 14611 şi 14617/13.10.2009 cu privire la retransmisia programelor în reţelele de cablu din localităţile Zăpodeni, Fereşti şi Rebricea, jud. Vaslui şi Căueşti şi Şcheia, jud. Iaşi aparţinând S.C. ALTESA COM S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. ALTESA COM S.A deţine următoarele avize de retransmisie :
- nr. A 4290/22.02.2005 pentru localitatea Zăpodeni, jud. Vaslui, Anexa din 14.02.2006 ;
- nr. A 4294/22.02.2005 pentru localitatea Fereşti, jud. Vaslui, Anexa din 14.02.2006 ;
- nr. A 4295/22.02.2005 pentru localitatea Rebricea, jud. Vaslui, Anexa din 14.02.2006 ;
- nr. A 4285/22.02.2005 pentru localitatea Căueşti, jud. Iaşi, Anexa din 14.02.2006 ; _ - nr. A 4289/22.02.2005 pentru localitatea Şcheia, jud. Iaşi, Anexa din 14.02.2006.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al C.N.A., membrii Consiliului au constatat că S.C. ALTESACOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin.(3) şi ale art. 82 alin.(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului :

- art. 74 alin. (3) : Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

- art. 82 alin. (1) : Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. la S.C. ALTESA COM S.A. s-au constatat următoarele :

- în data de 06.11.2009, în localitatea Zăpodeni, jud. Vaslui se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, PRO CINEMA, KANAL D, MINIMAX, DDTV, MYNELE TV, ETNO TV şi GSP TV, iar programele : TVR CULTURAL şi TVR INTERNAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

- în ziua de 03.11.2009, în localitatea Fereşti, jud. Vaslui se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ACASĂ TV, SPORT.RO, PRO CINEMA, ROMANTICA, NAŢIONAL GEORGAPHIC, NEPTUN TV, EUFORIA LIFESTYLE TV, MYNELE TV, PARTY TV, AXN, B1 TV, KANAL D, MUSIC TV, HALLMARK, TRINITAS, ANTENA 2, DDTV şi ETNO TV, iar programele TVR CULTURAL, TVR INTERNAŢIONAL şi UTV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

- în ziua de 06.11.2009, în localitatea Rebricea, jud. Vaslui se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, PRO CINEMA, KISS TV, ETNO TV, AXN, MINIMAX, MYNELE TV, GSP TV, NATIONAL GEOGRAPHIC, EUFORIA LIFESTYLE TV, KANAL D şi DD TV, iar programele : TVR CULTURAL, TVR INTERNAŢIONAL şi UTV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

- în ziua de 09.11.2009, în localităţile Căueşti şi Şcheia, jud. Iaşi se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : SPORT.RO, ACASĂ TV, PRO CINEMA, MYNELE TV, PARTY TV, KANAL D, ANTENA2, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, ETNO TV şi DDTV, iar programele : TVR CULTURAL, TVR INTERNAŢIONAL, F+, N24, TARAF TV, U TV, şi DISCOVERY CHANNEL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. ALTESA COM S.A. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta nu retransmite programul TVR CULTURAL, în localităţile menţionate.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România.

Ţinând cont de faptul că S.C. ALTESA COM S.A. a mai fost sancţionată anterior cu două somaţii publice şi o amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. ALTESACOM S.A., având avizele de retransmisie nr. A 4290/22.02.2005 pentru localitatea Zăpodeni, jud. Vaslui, nr. A 4294/22.02.2005 pentru localitatea Fereşti, jud. Vaslui, nr. A 4295/22.02.2005 pentru localitatea Rebricea, jud. Vaslui, nr. A 4285/22.02.2005 pentru localitatea Căueşti, jud. Iaşi şi nr. A 4289/22.02.2005 pentru localitatea Şcheia, jud. Iaşi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ALTESA COM S.A.,
Str. Călugăreni, bl. 9, sc. A, et. 3, ap. 12,
Localitatea VASLUI, jud. VASLUI
CUI : 16154022

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1059/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. ALTESA COM S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Zăpodeni, Fereşti şi Rebricea din jud. Vaslui şi Căueşti şi Şcheia, jud. Iaşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ALTESA COM S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Zăpodeni, Fereşti şi Rebricea din jud. Vaslui, precum şi Căueşti şi Şcheia din jud. Iaşi, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât avea obligaţia de a include în oferta de servicii şi de a retransmite programul TVR CULTURAL, în localităţile menţionate.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.