Decizia nr. 1058 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L.,
cu sediul în SUCEAVA, bd. George Enescu nr. 24, bl. E 67, sc. B, ap. 15, jud. Suceava CUI R : 15874823

pentru localitatea MĂRIŢEI, jud. Suceava

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14610/13.10.2009 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de cablu din localitatea MĂRIŢEI, jud. Suceava, aparţinând S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 2338.2/18.09.2007, Anexa din 05.03.2009, pentru localitatea MĂRIŢEI, jud. Suceava.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 26.10.2009 în localitatea MĂRIŢEI, jud. Suceava, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată, următoarele programe : ACASĂ TV, PRO TV, ANTENA 1, CREDO, BALKANIKA, BUCOVINA TV, ANTENA 3, PV TV, DOKU KLUB şi MINIMAX, iar programele : TVR INTERNATIONAL, KANAL D, COSMOS, MYNELE TV, PARTY TV, PRATECH TV, MONEY CHANNEL, TV NEPTUN şi TVRM EDUCAŢIONAL, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea MĂRIŢEI, jud. Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea MĂRIŢEI, jud. Suceava, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”