Decizia nr. 1057 din 12.10.2010

12.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, b-dul Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1
CUI RO15081313

pentru postul RADIO ZU
Str. Mr. Gheorghe Şonţu nr. 8, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Morning Zu” difuzată în ziua de 28 septembrie 2010, de către postul RADIO ZU.

Postul RADIO ZU aparţine S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 427.2/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.0/22.12.2005, reautorizare nr. 1002.1/27.02.2009).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CARMINA (G.M.C) a încălcat prevederile art. 39 alin. (2), raportate la dispoziţiile art. 16 alin. (3) lit. f), k) şi l) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Printre acestea se regăsesc :

(...)
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
k) calitatea şi tipologia limbajului ;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale."

În fapt, postul RADIO ZU difuzează de luni până vineri, între orele 07.00-10.00 emisiunea „Morning Zu”, prezentată de domnii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan, în cadrul cărora sunt prezentate farse făcute unor persoane.

În ediţia din 28 septembrei 2010, farsa difuzată a avut ca temă „Când şi cu cine aţi făcut ultima dată banking ?” în care protagonist a fost unul dintre prezentatorii emisiunii, dl. Daniel Buzdugan.

În farsa prezentată, dl. Daniel Buzdugan s-a recomandat ca fiind angajat al unei companii de testarea opiniei publice, care realizează un sondaj pe tema „Când şi cu cine aţi făcut ultima dată banking ?”, persoanele care acceptau să răspundă la acest sondaj urmând să primescă suma de 50 Euro.

În cadrul farsei, au fost intervievate două persoane, o domnişoară de 18 ani, care a răspuns că a făcut banking numai cu o singură persoană în urmă cu două zile, iar cel mai trănzit loc unde a făcut banking a fost la mare, în apă, precum şi un bărbat care, pe parcursul discuţiei, s-a arătat dispus să facă banking „în direct” cu dl. Daniel Buzdugan şi chiar cu încă un partener.

Dialogul telefonic dintre dl. Daniel Buzdugan şi cea de a două persoană intervievată a avut un conţinut cu conotaţii sexuale, nepotrivit intervalului orar de difuzare.

Redăm din cuprinsul raportului de monitorizare : Buzdugan : Fac sondajul ăsta pentru...
Intervievat : Lasă vrăjeala ! E vrăjeală ! Dar tu ai prietenă ? Atunci de ce m-ai sunat ? Tu de unde eşti ?
Buzdugan : Din Piteşti !
Intervievat : Şi atunci de ce te-ai prefăcut că eşti de la nu ştiu ce serviciu ?
Buzdugan : Mi-era ruşine !
Intervievat : Lasă vrăjeala ! Şi ce facem dacă ne întâlnim ?
Buzdugan : Nu ştiu !
Intervievat : Atât ?
Buzdugan : Îţi place să faci banking cu băieţi ?
Intervievat : Tu ai mai făcut cu băieţi ?
Buzdugan : Da, eu fac, în general fac banking numai cu băieţi !
Intervievat : Adică, mai concret !
Buzdugan : Adică fac banking cu ei.
Intervievat : Cum faci dragoste cu băieţii ? Da’ prietena ta ştie ? De ce m-ai sunat ? Că voiai să te întâlneşti cu mine ? Tu vrei să mă cunoşti neapărat ?
Intervievat : Şi ce să facem dacă ne cunoaştem ? Pe tine te atrag băieţii ?
Buzdugan : Vorbesc cu ei, negociez…
Intervievat : Şi dacă o face gratuit ce are ?
Buzdugan : Şi în general îmi place la bancă, ştii ?
Intervievat : Pe bancă în parc ! Dar când, ziua sau noaptea ?
Buzdugan : Seara !
Intervievat : E mai romantic !
Buzdugan : Tu ai făcut-o vreodată la bancă ?
Intervievat : Pe bancă am făcut ! Tu ?
Buzdugan : Nu ţi-am zis că acolo practic eu banking ?
Intervievat : Şi cu cine o faci de obicei ?(...)”

Audiind înregistrarea emisiunii difuzate şi analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile legale cu privire la protecţia minorilor, întrucât, a transmis, în mod nejustificat, la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, o farsă în care a fost folosit, cu preponderenţă, un limbaj licenţios, cu conotaţii sexuale.

În scopul asigurării protecţiei minorilor, legiuitorul a instituit norme cu privire la difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora, protecţie care se realizează numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Având în vedere conţinutul acestei farse, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligaţia de a ţine seama atât de intervalul orar de difuzare, cât şi de criteriile generale prevăzute de legislaţia din domeniu, îndeosebi cele cu privire la reperele morale pe care personajele le oferă copiilor sau adolescenţilor, precum şi tipologia limbajului folosit.

Membrii Consiliului au apreciat ca existând o culpă a radiodifuzorului, întrucât, deşi acesta cunoştea conţinutul materialului audiovizual, care nu este transmis în direct, fiind cunoscut faptul că astfel de materiale sunt înregistrate, acesta a înţeles să-l difuzeze la o oră la care copiii au acces neîngrădit la audierea unui astfel de program.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.A. pentru postul RADIO ZU şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ZU cu somaţie publică, întrucât, în cadrul farsei difuzate în ediţia din 28 septembrie 2010 a emisiunii „Morning Zu”, care a fost transmisă la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, a fost folosit un limbaj licenţios, cu conotaţii sexuale, fapt de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a copiilor.

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu pot auzi emisiunile respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.