Decizia nr. 1057 din 09.12.2009

09.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei
a S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L.,
cu sediul în localitatea FUNDU MOLDOVEI, jud. SUCEAVA
CUI R : 11738322

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14611/13.10.2009, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de cablu din localitatea FUNDU MOLDOVEI, jud. Suceava, aparţinând S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1672/22.12.2003, Anexa din 22.12.2003, pentru localitatea FUNDU MOLDOVEI, jud. Suceava. Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin.(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Conform art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 27.10.2009 în localitatea FUNDU MOLDOVEI, jud. Suceava, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată, următoarele programe : ACASĂ TV, PRO TV, EUFORIA LIFESTYLE TV, TVE, ANTENA 3, MINIMAX, ROMANTICA, TRINITAS, SPERANŢA, FAVORIT TV, MYNELE TV, KANAL D, OTV, SPORT KLUB, NAŢIONAL TV, N24, PARTY TV şi NAŢIONAL GEOGRAPHIC. În baza aceluiaşi raport de control, membrii Consiliului au constatat că S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localitatea FUNDU MOLDOVEI, jud. Suceava nu retransmite programele TVR 3, TVR INFO şi TV 5. Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, respectiv programul TV 5. Ţinând cont de faptul că prin Decizia nr. 831/17.09.2009, S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. a mai fost sancţionată cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 1672/22.12.2003 pentru localitatea FUNDU MOLDOVEI, jud. Suceava, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L.
Localitatea FUNDU MOLDOVEI, jud. SUCEAVA
CUI R : 11738322

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1057/09.12.2009 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea FUNDU MOLDOVEI, jud. Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. VEST BUCOVINA CATV S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei„ întrucât în reţeaua de cablu din localitatea FUNDU MOLDOVEI, judeţul Suceava, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât avea obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR 3 şi TVR INFO, precum şi programul TV 5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.